Update van de belangrijke wijzigingen regeling transitievergoeding

  • Financieel & Juridisch

Eind 2016 verscheen er een concept wetsvoorstel waarin een tweetal wijzingen omtrent de transitievergoeding zijn opgenomen over onder andere ontslag wegens langdurig arbeidsongeschiktheid.

Update van de belangrijke wijzigingen regeling transitievergoeding

Langdurig arbeidsongeschiktheid

De belangrijkste wijzing uit dit wetsvoorstel is de voorgestelde compensatie voor het betalen van een transitievergoeding bij het ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatieregeling heeft als beoogde ingangsdatum 1 januari 2019, met een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Het wetsvoorstel is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend en de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: de Afdeling advisering) heeft hierover inmiddels geadviseerd. Via deze update wordt over de actuele stand van zaken bericht. 

Advies Afdeling advisering

De Afdeling advisering stelt voor de compensatieregeling te heroverwegen. Volgens de Afdeling advisering pakt deze regeling allereerst het probleem waar werkgevers mee kampen niet op de juiste wijze aan. De financiële last van het moeten betalen van de transitievergoeding aan een langdurig zieke werknemer blijft immers bestaan, alleen wordt deze last nu verdeeld over alle werkgevers. Dit is volgens de Afdeling advisering niet wenselijk. Er wordt daarom geadviseerd naar alternatieven te kijken, zoals aanpassing van het recht op loon tijdens ziekte. Daarnaast verwacht de Afdeling advisering dat de uitvoering van de compensatieregeling een grote impact op het UWV zal hebben en ook erg duur zal zijn. Ook dit wordt niet als wenselijk gezien.

Wetsvoorstel in behandeling

Het wetsvoorstel wordt momenteel behandeld bij de Tweede Kamer. Het is dus nog even afwachten in hoeverre het advies veranderingen zal aanbrengen in het wetsvoorstel. Voorlopig blijft het nog steeds van belang goed bij te houden of u in de periode vanaf 1 juli 2015 tot 1 januari 2019 aan een langdurig zieke werknemer bij ontslag een transitievergoeding heeft uitbetaald. Indien het huidige wetsvoorstel door zowel de Tweede als Eerste Kamer wordt aangenomen, kunt u namelijk compensatie aanvragen.

Neem contact op met de gespecialiseerde arbeidsjuristen van BDO Legal voor meer informatie.

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!