Van Oers accountancy & advies geeft advies over stakingswinstlijfrente

  • Financieel & Juridisch

Veel ondernemers die hun bedrijf nu via een bv uitoefenen zijn in het verleden gestart als ondernemer in de inkomstenbelasting, zoals een eenmanszaak. Bij de overgang naar een bv is daarbij vaak de wens geweest om de te betalen belastingen uit te stellen.

Van Oers accountancy & advies geeft advies over stakingswinstlijfrente

Dit kan onder meer door gebruik te maken van een stakingswinstlijfrente. Over het algemeen dient men rond de pensioendatum de uitkeringen van een (stakingswinst)lijfrente te starten. Echter, dat is ook vaak de leeftijd dat men de onderneming wenst te verkopen of over te dragen aan de volgende generatie. Hierbij kan er een wens ontstaan om de (stakingswinst)lijfrente over te dragen aan een andere bv.

Andere-verzekeraarsanctie

Een van de voorwaarden van een (stakingswinst)lijfrente is echter dat deze niet aan een andere (niet-professionele) verzekeraar kan worden overgedragen. Indien je dit toch doet, treedt de zogenaamde ‘andere-verzekeraarsanctie’ in werking, waarbij de lijfrente wordt geacht ineens tot uitkering te zijn gekomen, tegen de werkelijke waarde van de verplichting op dat moment.

Ontheffing van sanctie door inspecteur

Onder voorwaarden heeft de Staatssecretaris van Financiën echter gemeend om geen onnodige belemmeringen voor de overdracht van een onderneming op te moeten werpen en ontheffing van voornoemde sanctie te laten verlenen door de inspecteur. Van ontheffing kan ook sprake zijn indien er sprake is van een juridische splitsing of fusie. In dat geval kunnen er aanvullende voorwaarden of goedkeuringen gelden. Het voert te ver om deze ook in dit artikel te beschrijven.

Voorwaarden 

De voorwaarden om een (stakingswinst)lijfrente zonder sanctie over te dragen aan een andere (niet-professionele) verzekeraar zijn als volgt. 

  •     De overdracht vindt plaats op zakelijke basis, ter beoordeling van de inspecteur.
  •     Geen gelijktijdige wijziging van de lijfrente zelf, buiten wettelijk mogelijke wijzigingen.
  •     De overdracht kan enkel plaatsvinden samen met de overdracht van de onderneming.
  •     Binnen twee maanden verklaart de overnemer verzekeraar te zijn geworden.
  •     De overnemer voldoet aan de overige wettelijke eisen van een (niet-professionele) verzekeraar.

Bent u voornemens uw (stakingswinst)lijfrente in eigen beheer over te dragen aan een andere (niet-professionele) verzekeraar en/of heeft u over dit artikel nog vragen, neem dan contact op met uw pensioenadviseur van Van Oers.

Meer informatie over OERS ACCOUNTANCY & ADVIES ROOSENDAAL, VAN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!