Veilig bouwen, veilig kopen en veilig wonen

  • Financieel & Juridisch

Bij de aanschaf van een andere auto weten we ons beschermd doordat de auto is goedgekeurd door RDW en bij gebruikte auto’s door een nog geldige APK. Dat heeft onze wetgever zo voor onze veiligheid geregeld.

Bij de aankoop van een huis konden we er van uitgaan dat de veiligheid goed geregeld was omdat alle bouwwerken voorzien waren van een bouwvergunning en dat de gemeente er op toegezien had dat e.e.a. juist en door kundige mensen was uitgevoerd. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet meer nu steeds grotere aanbouwen en aanpassingen van (bedrijfs-) woningen zonder vergunning en of welstandsadvies kunnen worden gerealiseerd.

Besparing bedrijfswoning kosten

Dat laatste is goed nieuws, toch? De eerste kosten voor de uitbreiding van de (bedrijfs-) woning kunnen zo worden bespaard. Voor veel opdrachtgevers en toch ook sommige bouwers betekent dit naast geen legeskosten voor de vergunning en bemoeienis van een welstandcommissie over “hoe míjn (bedrijfs-) woning eruit komt te zien”, ook geen kosten voor tekenwerk en constructieberekeningen want “dat weet de bouwer wel uit ervaring”. Verder geen ambtshalve wachttijden, gewoon beginnen met bouwen. Prachtig!

Maar is dat wel zo? Wat niet uit het oog verloren mag worden is dat het niet vergunningsplichtige bouwwerk wel degelijk moet voldoen aan de eisen voor veiligheid, gebruik en gezondheid gesteld in het bouwbesluit. Constructieve berekeningen tonen aan dat voldaan wordt aan de gestelde veiligheidseisen en de tekeningen zijn het visuele middel om de berekeningsresultaten begrijpbaar weer te geven voor zowel bouwer als opdrachtgever.

Als voorbeeld geven we hier de bouw van een aanbouw van niet meer dan 4 meter diep die aan de achterzijde van een (bedrijfs-) woning gebouwd moet worden. Hiervoor is veelal geen vergunning meer nodig.

Voor de aanbouw

Voordat deze aanbouw geplaatst kan worden is het verstandig om te kijken of de grond stevig genoeg is om de aanbouw te dragen. Dit kan constructief worden berekend aan de hand van een sondering die mogelijk bij de (bedrijfs-) woning/grond is verkregen, anders is het mogelijk deze (tegen vergoeding) op te vragen bij uw gemeente. Soms zijn deze gegevens niet voor handen en zal er een sondering gemaakt moeten worden om te achterhalen wat de draagkracht van de ondergrond is.

In het (veel) voorkomende geval dat de grond niet stevig genoeg is kan er berekend worden welke maatregelen er genomen moeten worden om te voorkomen dat de aanbouw verzakt.

Het verzakken geeft niet alleen zichtschade maar kan ook leiden tot andere ongemakken zoals lekkages en tocht.

Behalve de fundering zijn natuurlijk ook de opbouw van de aanbouw zelf en eventuele ingrepen in de bestaande (bedrijfs-) woning belangrijk genoeg om vooraf over na te denken en berekeningen op los te laten.  Niet iedere wand kan zonder (potentiële) schade worden doorbroken of weggenomen. Problemen oplossen op het moment dat deze zich tijdens de bouw aandienen is in de regel veel duurder dan wanneer hiervoor vooraf een oplossing is bedacht. Niet zelden is na oplevering goed zichtbaar waar noodsprongen zijn gemaakt.

Plannen

Het is dus verstandig om voor aanvang van de bouwwerkzaamheden de plannen doorgerekend op papier te hebben. Dat moet dan wel zijn gedaan door een ter zake kundig iemand. Nog verstandiger is het om deze stukken dan door een andere deskundige te laten toetsen. Zo toetst de aannemer de tekeningen van de constructeur/architect en/of andersom. Twee weten meer dan één.

Behalve voor de deugdelijkheid van de bouw geven de plannen ook duidelijkheid over wat en hoe er wordt gebouwd voor de overeen gekomen prijs. Bij een dergelijke investering zit niemand op vervelende verrassingen te wachten zoals een tegenvallend functioneren van de aanbouw of hogere kostprijs door tussentijdse aanpassingen.

Duidelijkheid door middel van tekeningen

Ten slotte: wanneer de (bedrijfs-) woning verkocht gaat worden of u koopt een (bedrijfs-) woning met een aanbouw of verbouwing, geeft het duidelijkheid qua deugdelijkheid van de (bedrijfs-) woning wanneer u beschikt over tekeningen en berekeningen van de aanpassingen van de (bedrijfs-) woning. Deze stukken laten meer zien dan wat met het blote oog zichtbaar is. U kunt er nu eenmaal niet meer van uit gaan dat de gemeente/overheid heeft toegezien op een veilig en comfortabel bouwplan.

Wellicht hebt u nog vragen naar aanleiding van dit artikel, u kunt voor meer informatie contact opnemen met Advies en tekenburo bouwkunde R. Willems.

Meer informatie over R. WILLEMS, ADVIES EN TEKENBURO BOUWKUNDE:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!