Verrekenverbod minimumloon niet altijd van toepassing

  • Financieel & Juridisch

Sinds de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies zijn werkgevers verplicht om ten minste een met het minimumloon corresponderend bedrag aan loon per bank uit te betalen aan hun werknemers.

Verrekenverbod minimumloon niet altijd van toepassing

Ook is het werkgevers verboden om bedragen te verrekenen met of te betalen uit het wettelijk minimumloon.
Ontwerpbesluit

Ontwerpbesluit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag gepubliceerd. In het ontwerpbesluit worden enkele uitzonderingen opgenomen op het verbod voor werkgevers om bedragen te verrekenen met of te betalen uit het wettelijk minimumloon. De uitzonderingen betreffen betalingen voor huisvesting en zorgverzekering. De werknemer kan de werkgever een schriftelijke volmacht verlenen om uit zijn naam betalingen te verrichten voor huisvesting en zorgverzekering. De betalingen moeten op de loonstrook worden vermeld. Voor werknemers met een arbeidsbeperking mogen werkgevers ook de kosten voor nutsvoorzieningen en belastingen op basis van een volmacht betalen uit het wettelijk minimumloon. Het gaat dan om gemeentelijke belastingen, de waterschapsbelasting en de afvalstoffenheffing.

De Tweede Kamer heeft de mogelijkheid om commentaar te leveren op het ontwerpbesluit voordat het naar de Raad van State wordt gestuurd en zal worden vastgesteld.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Verrekenverbod minimumloon die u draagt voor uw werknemers? De specialisten van CapsNobel Accountants en Belastingadviseurs helpen u graag verder.

Meer informatie over CAPSNOBEL ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!