Waarom duurzame herstructurering van uw vastgoed nuttig is

  • Bouw

Als u vastgoed wilt gaan herbestemmen, zijn er veel factoren waar u vooraf rekening mee moet houden. Want wat er allemaal mogelijk is, is afhankelijk van onder andere het gebouw zelf, de functionaliteit, de maatschappelijke waarde en de locatie. Lees de ondernemerstip van Duradis.

Waarom duurzame herstructurering van uw vastgoed nuttig is

Alle mogelijkheden in kaart brengen

Bij het inventariseren van de mogelijkheden, wordt eerst de locatie onderzocht. Hoe is de ligging en de bereikbaarheid, wat zijn eventueel belemmerende factoren en hoe zit het met het bestemmingsplan? Daarna volgt een analyse van het gebouw zelf. Daarbij komen zaken aan bod als de bouwkundige staat, de exploitatiekosten en de waarde van het vastgoed. Tot slot zijn de functionaliteit van het pand en de maatschappelijke waarde van belang. Is het een monument of erfgoed en heeft het een bepaalde functie voor de omgeving?

Scenario’s voor herbestemmen

Vervolgens doet Duradis onderzoek naar de maatschappelijke en commerciële behoefte van de lokale markt. Daarvoor wordt met alle betrokken partijen gesproken. Tot slot brengt Duradis alle herbestemmingsmogelijkheden in kaart. Uiteraard onderbouwd met cijfers: zowel de investerings- als de exploitatiekosten. Het aantal scenario’s dat Duradis voor herbestemming in kaart brengt is bewust ruim. Want door alle opties open te houden, heeft de meest duurzame en rendabele exploitatie de grootste kans van slagen. In haar aanpak is herstructurering één grote puzzel, waarbij alles in elkaar past: de kennis van de constructie en van de installaties van het pand in combinatie met de functionaliteiten. De aanpak bij Duradis is integraal, waarbij zij nauw samenwerken met hun partners.

Heldere analyses

Bij advies over herstructurering wordt Duradis ingeschakeld door overheidsinstanties, semi-overheid, commerciële partijen en bancaire instellingen. Zo heeft Duradis voor de provincie Zeeland een handleiding geschreven voor het duurzaam herbestemmen van al het provinciale vastgoed. Dat is een heel praktisch, werkzaam document. Dat is waarmee Duradis zich onderscheidt: geen vuistdikke rapporten die in de la belanden, maar heldere analyses die in de praktijk goed toepasbaar zijn.

Monumentale boerderij

Duradis adviseerde al over de herbestemming van leegstaande school- en kantoorgebouwen en monumentale panden. Momenteel is Duradis betrokken bij de herbestemming van een historische boerderij. Voor Het Zeeuws Landschap inventariseren we de mogelijkheden voor dit zeventiende eeuwse monument, dat inmiddels zijn agrarische bestemming heeft verloren. Aanpalend staan nog bijgebouwen als het karnhuis en varkenshokken. Voor alle objecten moet een nieuwe bestemming worden gevonden. Het aantal scenario’s voor herbestemming is inmiddels opgelopen tot veertig. Als eenmaal is bepaald wat de nieuwe bestemming wordt, dan draagt Duradis ook actief marktpartijen aan die belangstelling hebben om het pand te gaan exploiteren. Zodat het object weer een lange periode kan voortbestaan. Dat past bij onze visie op duurzaam herstructureren.

Bij monumentenpanden kunt u subsidie aanvragen voor herbestemmingsonderzoek. Duradis vertelt u daar graag meer over.

Meer informatie over DURADIS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!