Wat betekent de Europese privacywet voor uw transportbedrijf?

  • Financieel & Juridisch

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor uw transportbedrijf?

Wat betekent de Europese privacywet voor uw transportbedrijf?

Strengere eisen

Door de komst van de AVG zal overal in de Europese Unie dezelfde privacywetgeving gaan gelden. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens op en is aanzienlijk strenger dan zijn voorganger. Bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken krijgen bijvoorbeeld meer verplichtingen. Meer dan ooit zullen bedrijven aan moeten kunnen tonen dat zij zich aan de wet houden. Het is als bedrijf zijnde daarom raadzaam om op tijd na te gaan of processen, diensten en producten voldoen aan de AVG. Een allereerste stap daartoe kan zijn om eens te kijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Wat zijn de gevolgen voor u?

De AVG zal de privacyrechten van mensen scherper gaan waarborgen. Andersom zullen burgers en consumenten zich ook steeds bewuster worden van hun privacyrechten en daar eerder voor opkomen. U dient zich daar als bedrijf in de transportsector goed bewust van te zijn. Stel, u maakt gebruik van een TMS-systeem waarin u de gegevens van de bezorger aan de ontvanger stuurt. Wat gebeurt er dan met die gegevens en kunnen die de privacy van de bezorger niet schaden? Denk ook aan persoonsgebonden bestuurderskaarten en digitale tachografen. Hoe zit het met het uitlezen daarvan en de bescherming van de privacygevoelige gegevens die hieruit voortkomen? Dit zijn zomaar wat voorbeelden van onderwerpen waar u onder de AVG scherper dan ooit op zult moeten letten.

Meer informatie over OERS ACCOUNTANCY & ADVIES ROOSENDAAL, VAN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!