Wat moet u doen als een werknemer ontslag neemt?

  • Financieel & Juridisch

Als werkgever is het handig als u goed op de hoogte bent van de procedure die u dient te doorlopen wanneer een van uw werknemers besluit om ontslag te nemen. Van Schayk zette op een rij met welke zaken u zoal rekening dient te houden.

Wat moet u doen als een werknemer ontslag neemt?

Opzegtermijn

Als een werknemer opzegt, dan moet hij zich aan de geldende opzegtermijn houden. De wettelijke opzegtermijn voor werknemers betreft één volle maand. Kortom: als een werknemer op 7 januari opzegt, dan eindigt zijn dienstverband per 1 maart. Dit tenzij er met de werknemer een andere geldige opzegtermijn overeengekomen is. Uiteraard kunt u, in overleg met de werknemer, een langere of kortere opzegtermijn overeenkomen.

Opzegtermijn bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Als er sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, kan de werknemer alleen tussentijds opzeggen als in de arbeidsovereenkomst een tussentijdse opzegmogelijkheid staat opgenomen. Staat die er niet in, dan moet de medewerker het contract uitdienen. Zegt hij in een dergelijk geval toch tussentijds op, dan is hij schadeplichtig tenzij de werkgever met de tussentijdse opzegging instemt.

Intrekking van een opzegging

Als een werknemer eenmaal opgezegd heeft, is de opzegging een feit. De werknemer kan de opzegging niet meer intrekken of wijzigen, tenzij de werkgever daarmee instemt. Ook als de opzegging van de werknemer onregelmatig is, blijft de opzegging zelf in stand; het dienstverband eindigt op de dag waartegen de werknemer heeft opgezegd.

Ondubbelzinnige wilsverklaring

Als een werknemer zijn baan opzegt, dan heeft dit consequenties. Hij verliest bijvoorbeeld zijn inkomen én kan geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Daarom mag een werkgever er niet zomaar vanuit gaan dat een werknemer zijn baan opzegt. De opzegging moet een ondubbelzinnige wilsverklaring zijn. Dat betekent dat duidelijk moet zijn dat de werknemer zijn baan écht op wil zeggen. Als dat niet duidelijk is, dan is het aan de werkgever om die duidelijkheid te verkrijgen.

Een voorbeeld: Kees loopt woest de deur uit en roept ‘mij zie je hier niet meer terug!’. De werkgever mag dit niet als opzegging opvatten. Hij zal de werknemer, als hij is bedaard, moeten wijzen op de consequenties van een opzegging en hem uitdrukkelijk moeten vragen of hij de bedoeling heeft om zijn baan op te zeggen. Meestal mag een werkgever er wel vanuit gaan dat een werknemer die zijn baan opzegt omdat hij een andere baan heeft aanvaard, zijn baan daadwerkelijk op wilde zeggen.

Meer informatie over SCHAYK V.O.F., VAN :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!