Wat u moet weten over de risico-inventarisatie & -evaluatie

  • Zakelijke dienstverlening

De risico-inventarisatie & -evaluatie, ook wel bekend als de RI&E, is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers, maar niet voor zzp ’ers. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Kortom: als u personeel in dienst heeft, bent u verplicht een RI&E uit te voeren.

Wat u moet weten over de risico-inventarisatie & -evaluatie

Bij controle, of bezoek naar aanleiding van een arbeidsongeval, vraagt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid altijd eerst naar de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Indien een werkgever niet beschikt over een (actuele) RI&E, dan kan er een boete worden opgelegd.

Up-to-date

Als de (arbeids)omstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet ook uw RI&E worden herzien om zeker te stellen dat deze actueel is. Denk hierbij aan de inrichting van uw bedrijf, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. Daarom is het goed om in dit uw (kwaliteits)managementsysteem vast te leggen en periodiek mee te nemen in evaluaties en toetsing (zoals: kwaliteitsoverleg, interne audits en directiebeoordeling).

Het uitvoeren van een RI&E

Met behulp van diverse tools bent u prima in staat om zelf een RI&E uit te voeren. Uit deze RI&E komen vervolgens actiepunten op het gebied van beleid, keuringen, inspecties en trainingen. Deze kunt u nemen in het plan van aanpak zodat verbeterpunten ook daadwerkelijk opgevolgd kunnen worden.

Organisatieadviesbureau Kleemans uit Bavel kan u ondersteunen met het uitvoeren van uw RI&E, het opstellen van het plan van aanpak, het implementeren van gedefinieerde acties en het borgen van de processen in uw managementsysteem. Voorbeelden hiervan zijn een arbobeleidsdocument of bedrijfsnoodplan opstellen, plattegronden uitwerken en inspecties of trainingen organiseren.

Daarnaast kunt u bij Kleemans ook terecht voor het uitvoeren van een verdiepende RI&E op het gebied van, onder andere, persoonlijke beschermingsmiddelen, omgaan met gevaarlijke stoffen en schadelijk geluid.

Meer informatie over KLEEMANS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!