Wat zijn de effecten van Wet arbeidsmarkt in balans op uw loonadministratie?

  • Financieel & Juridisch

Op 28 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aan. Hierin worden verschillende met elkaar samenhangende maatregelen genomen. De gevolgen hiervan heeft Van Oers Accountants op een rij gezet.

Wat zijn de effecten van Wet arbeidsmarkt in balans op uw loonadministratie?

Deze wet verkleint de verschillen tussen flex en vast werk. Het wordt voor werkgevers zo aantrekkelijker om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. De meeste maatregelen gaan in op 1 januari 2020. Naast de arbeidsrechtelijke aspecten van deze wet, zijn er ook gevolgen voor uw loonadministratie. Deze gevolgen zetten wij op een rij.

Premie voor de Werkloosheidswet (WW)

Momenteel betaalt u twee soorten WW-premie: de premie WW-Awf en de premie sectorfonds (overheidswerkgevers betalen voor overheidswerknemers alleen de Ufo-premie). De premie WW-Awf is een percentage voor alle werkgevers dat ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. De premie sectorfonds is een percentage voor werkgevers in een bepaalde sector en wordt ook jaarlijks vastgesteld. Sommige sectoren (agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, culturele instellingen, horeca en het schildersbedrijf) kennen een hoge en een lage premie sectorfonds afhankelijk van het contract.

Als op 1 januari volgend jaar de WAB ingaat, vervalt de premie sectorfonds en wordt de premie WW-Awf anders. Die gaat erg lijken op het systeem dat we nu kennen voor de premie sectorfonds. Het grootste verschil is dat er niet meer wordt gekeken naar de sector waarin u werkzaam bent. Iedere werkgever betaalt straks dezelfde hoge of lage premie. Daarnaast zal straks de lage premie alleen gaan gelden voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De hoge premie wordt van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd én oproepovereenkomsten. Het verschil tussen de hoge en de lage premie zal 5 procentpunten zijn. U ziet dat het voor uw portemonnee straks aanmerkelijk voordeliger is om een werknemer snel een vast contract aan te bieden.

Van plan een medewerker te ontslaan? Is het verstandig om dit vóór of na ingang van de WAB te doen?
Lees het in het eerder verschenen nieuwsbericht over de Wet Arbeidsmarkt in balans.

Fiscale aspecten transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 moet u een ontslagen werknemer een transitievergoeding meegeven als de werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest. Als de WAB in werking treedt, hebben werknemers al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Die zal, zeker bij contracten van een half jaar of korter, zeer beperkt zijn. De verwerking van een transitievergoeding zal voor u extra administratie en bijbehorende kosten met zich meebrengen. Deze bruto vergoeding moet ook worden verloond op een aparte salarisstrook.

Meer weten over de Wet arbeidsmarkt in balans?

Neem contact op met één van onze loonadvies-specialisten.

Meer informatie over OERS ACCOUNTANCY & ADVIES ROOSENDAAL, VAN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!