Wat zijn de fiscale regels voor een kantoor aan huis?

  • Financieel & Juridisch

Wonen en werken in hetzelfde gebouw kan prettig zijn. Minder reistijd, files of volgepakte treinen, geen extra kosten voor de huur van een apart bedrijfspand en flexibiliteit in werktijden. Toch is het de vraag of het in fiscaal opzicht loont.

Wat zijn de fiscale regels voor een kantoor aan huis?

Dit hangt af van vele omstandigheden. Lees verder voor een korte uiteenzetting van de regels voor eenmanszaken.

Gescheiden ingang en toilet

De kosten voor een kantoor aan huis mag je pas aftrekken wanneer er voldaan wordt aan het zogeheten zelfstandigheids- en inkomenscriterium. Het zelfstandigheidscriterium wil zeggen dat de werkruimte een zelfstandig onderdeel van de woning is en beschikt over een eigen ingang en voorzieningen, zoals het sanitair. In theorie zou je de ruimte aan een ander moeten kunnen verhuren. Dit geldt dus niet voor een slaapkamer die je hebt ingericht als kantoor, maar bijvoorbeeld wel voor het tuinhuis of de garage (indien deze voorzien zijn van eigen sanitair). Daarnaast is het belangrijk dat je minimaal 70 procent van de inkomsten verdient in de werkruimte. Wanneer het kantoor in je huis niet aan deze twee criteria voldoet, kun je de kosten van de werkkamer en de inrichting niet aftrekken van de inkomsten.

Kantoorruimte in huurhuis

Bovenstaande regels gelden voor een kantoorruimte in een koophuis. Voor huurhuizen zijn deze minder strikt. Wanneer je een werkruimte in een huurhuis hebt mag je de woonlasten als aftrekpost opvoeren op het moment dat de werkruimte voor minimaal 90 procent zakelijk gebruikt wordt én de werkruimte meer dan 10 procent van het vloeroppervlak uitmaakt. In dit geval is het dus niet noodzakelijk dat het om een zelfstandige ruimte gaat. Voldoet je thuiskantoor aan deze eisen? Dan zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste kun je ervoor kiezen om alle huisvestingskosten met betrekking tot de werkruimte (zoals de huur, energie en de verzekeringskosten) af te trekken van de winst, waar een fiscale bijtelling voor privégebruik tegenover staat. Ook is het een mogelijkheid om te kosten te splitsen in een zakelijk en een privédeel. Dit doe je op basis van het gebruikte vloeroppervlak.

Rekenhulp Belastingdienst

Als je benieuwd bent welke kosten van jouw thuiskantoor aftrekbaar zijn, kun je kijken op de rekenhulp ‘Werkruimte in de woning’ van de Belastingdienst. Ook valt het aan te raden om jouw boekhouder of financieel adviseur om raad te vragen wanneer je van dit fiscale voordeel gebruik wilt maken, want er zitten een aantal haken en ogen aan. Voor de btw-aftrek is het niet relevant of de woning wel of niet voldoet aan de zelfstandigheids- en inkomenseis. Hiervoor is het alleen belangrijk of je de ruimte en de spullen zakelijk hebt gebruikt en of je hiermee omzet hebt behaald waarover je btw moet heffen. Als dit zo is, kun je de btw op energie, onderhoud en inrichting aftrekken als voorbelasting naar rato van zakelijk gebruik.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!