Wat zijn de kosten van een leverancierskrediet?

  • Financieel & Juridisch

Met groeiprognoses voor de Nederlandse economie van meer dan 2% (prognose CPB en DNB) en een veranderend landschap bij financiers, is noodzakelijk de financieringen binnen de onderneming op de juiste wijze te structureren. BDO geeft toelichting in deze ondernemerstip.

Wat zijn de kosten van een leverancierskrediet?

De economie in Nederland trekt aan en de behoefte aan financiering voor werkkapitaal bij bedrijven groeit. Derhalve is het zinvol om als ondernemer goed te kijken naar de wijze waarop de onderneming is gefinancierd (“de fundingmix”).

Belangrijk onderdeel van de fundingmix, naast bijvoorbeeld een bancaire financiering, is het leverancierskrediet. Het leverancierskrediet is een vorm van kortlopend vreemd vermogen, waarbij de leverancier aan de afnemer krediet verleent door middel van een uitgestelde betaling. Bij het structureren van de juiste fundingmix kan het voor de onderneming interessant zijn om de daadwerkelijke kosten van het leverancierskrediet goed in beeld te brengen.

Het leverancierskrediet

In de regel is een leverancierskrediet snel en zonder al te veel contracten onderling te regelen. De wederzijdse afhankelijkheid en dagdagelijkse contacten tussen leverancier en afnemer zorgen voor onderling vertrouwen en begrip. Vaak wordt bij het verlenen van krediet of een uitgestelde betaling gewerkt met een kredietbeoordeling van een kredietinformatiebureau. Het aantal dagen dat de onderneming leverancierskrediet krijgt, is afhankelijk van onder andere de omloopsnelheid van zijn voorraad. Maar in de regel is circa 90 dagen het maximum in aantal dagen dat een leverancierskrediet wordt verleent.

Betaalkortingen (een rekenvoorbeeld)

Waar het leverancierskrediet vaak wordt gebruikt als eenvoudige oplossing voor tijdelijke liquiditeitstekorten, kan door het juist managen van de liquiditeiten binnen de onderneming extra financieel voordeel worden behaald. Dit is met name het geval indien er bij een leverancier betaalkorting kan worden bedongen bij een snellere betaling. Als voorbeeld, zonder rekening te houden met andere variabelen zoals bijvoorbeeld belastingen, nemen we een inkoopbedrag van € 5.000.000,-. Dit bedrag moet binnen 30 dagen aan de leverancier worden betaald. Indien de korting voor betaling binnen 8 dagen in dit voorbeeld 1,5% bedraagt, betekent dit een inkoopvoordeel van € 75.000,-. Het extra werkkapitaalsbeslag en het benodigde bankkrediet om deze snellere betaling op te vangen kost bij een rentepercentage van 7% ca € 22.000,- aan rente bij de financier. Per saldo levert de snellere betaling dus een winst op van ca € 53.000,-. Let wel, een goede inschatting van de ontwikkeling van de liquiditeiten (cashmanagement), door middel van bijvoorbeeld een liquiditeitsprognose, is hierin van belang om kort cyclisch te kunnen (bij)sturen.

Internationale leveranciers

Daarnaast neemt de internationale handel (en betalingen) steeds verder toe. Ook hierbij kan het interessant zijn om de geld en goederenstromen nader te bekijken. Hierbij worden, bijvoorbeeld, Chinese leveranciers veelal betaald in Amerikaanse dollars met valutarisico tot gevolg. Het kan interessant zijn om te onderzoeken welke (financiële) voordelen te behalen zijn indien de onderneming de leverancier in de lokale Chinese valuta (Chinese renminbi) betaald. In dit scenario wordt het valutarisico van de leverancier, en de noodzaak tot het opnemen van ‘extra marge’ voor het valutarisico van de dollar, verminderd voor de Chinese handelspartners. De ‘extra marge’ is daarmee weer onderwerp van de onderhandeling voor een scherpere inkoop.

Het is noodzakelijk om een goede analyse van het werkkapitaal, de liquiditeitsplanning en de structurering van de fundingmix uit te voeren, alvorens de eventuele gesprekken met leveranciers op te starten. Met een goed onderbouwd plan kan de onderneming zorgdragen voor een juiste fundingmix die goed aansluit op de bedrijfsactiviteiten en de toekomstige liquiditeitsbehoefte. Op basis van dit plan kan men de gesprekken met de leveranciers en financiers opstarten om het totale rendement van de onderneming te verbeteren.

Contact

De adviseurs van BDO Corporate Finance helpen u graag bij het inzichtelijk maken van uw liquiditeitsbehoefte en het structureren van de ideale fundingmix.

Neem voor meer informatie contact op met Tom Kroes via (06) 248 904 22 en/of Rik Pantjes via (06) 185 237 83 voor meer informatie. Lees hier meer over het advies van BDO voor financieringsvraagstukken.

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!