Wat zijn de valkuilen rondom proeftijd en aanzeggen?

  • Arbeidsmarkt

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het niet meer mogelijk om bij een arbeidsovereenkomst die zes maanden of korter duurt een proeftijd af te spreken. Toch komt dat nog geregeld voor. In dit artikel leest u daarom de actuele regels omtrent de proeftijd en de aanzegverplichting.

Wat zijn de valkuilen rondom proeftijd en aanzeggen?

Van Shayk administratie en belasting advieskantoor heeft de regels nog eens samengevat. Bij alle regels geldt dat de proeftijd voor werkgever én werknemer hetzelfde moet zijn en dat de proeftijd schriftelijk overeengekomen moet worden.

Regels met betrekking tot de proeftijd 

  • Arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter: geen proeftijd toegestaan.
  • Arbeidsovereenkomst voor meer dan zes maanden, maar minder dan twee jaar: één maand.
  • Arbeidsovereenkomst voor twee jaar: twee maanden.
  • Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project / vervanging tijdens ziekte: één maand.

Proeftijd in het regeerakkoord

In het regeerakkoord worden de mogelijkheden om een proeftijd aan te gaan verruimd wanneer de arbeidsovereenkomst langer dan twee jaar duurt. Als een werkgever een werknemer in dienst neemt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wordt de proeftijd verruimd van twee naar maximaal vijf maanden . Bij arbeidsovereenkomsten langer dan twee jaar wordt de proeftijd verruimd van twee naar maximaal drie maanden. Ook hierop kun je als werkgever anticiperen. De belangrijkste wijziging van de proeftijd onder de WWZ , geen proeftijd bij een arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden, verandert niet.

Aanzegverplichting

Een werkgever is sinds de WWZ verplicht om minimaal een maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, de werknemer te laten weten óf de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden.

Meer informatie over SCHAYK V.O.F., VAN :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!