Werkgever aansprakelijk bij woon- werkverkeer werknemer?

  • Financieel & Juridisch

Lijdt een werknemer schade bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden, dan is de werkgever daarvoor vaak aansprakelijk. Geldt de aansprakelijkheid van de werkgever ook voor woon- werkverkeer?

Werkgever aansprakelijk bij woon- werkverkeer werknemer?

Met betrekking tot verkeersongevallen heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de werkgever in ieder geval moet zorgdragen voor een behoorlijke verzekering indien de werkzaamheden van de werknemer ertoe kunnen leiden dat hij als deelnemer aan het verkeer betrokken raakt bij een verkeersongeval. Het gaat hierbij om werkverkeer. Omdat de werkgever niet of nauwelijks invloed heeft op de keuze van de werknemer omtrent het vervoer van huis naar werk en andersom, geldt voornoemde verplichting niet onverkort voor wat betreft het woon- werkverkeer.

Alleen bij duidelijk verband

Als werkgever bent u in beginsel dan ook niet aansprakelijk voor schade die uw werknemer oploopt tijdens woon- werkverkeer. Dat kan alleen anders zijn als er een duidelijk verband bestaat tussen het verkeer en de uitvoering van de werkzaamheden, waardoor het woon- werkverkeer kan worden gelijkgesteld aan werkverkeer. U kunt dan als werkgever aansprakelijk zijn voor de schade op grond van goed werkgeverschap.

Zeldzaamheid

Van een dergelijk verband tussen het verkeer en de uitvoering van de werkzaamheden is in het geval van woon- werkverkeer echter niet snel sprake. Tot op heden blijkt uit de rechtspraak dat slechts een enkele uitspraak in het voordeel van de werknemer is gedaan. Dat was bijvoorbeeld het geval toen een werknemer schade leed bij een verkeersongeval dat plaatsvond toen hij een ambulance gebruikte voor woon- werkverkeer. Omdat de werknemer nooddienst had waarvoor hij telefonisch bereikbaar moest zijn, werd een zodanig verband aangenomen tussen het verkeer en de uitvoering van de werkzaamheden van de werknemer, dat de werkgever voor de schade aansprakelijk was.

Twijfelt u of u als werkgever aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade van uw werknemers als gevolg van een verkeersongeval? Neem dan contact op met de juridische helpdesk van BW7. Zij staan graag voor u klaar.

Meer informatie over BW7 ARBEIDSJURISTEN VOOR ONDERNEMERS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

RegioinBedrijf Connect RegioinBedrijf Connect november 2018

Graag nodigen wij u uit om aan te sluiten bij de zevende editie van RegioinBedrijf Connect op 13 november bij Fort Lent in Nijmegen.