Wet DBA. Stilzitten is geen optie

  • Financieel & Juridisch

De handhaving van de Wet DBA is in de ijskast gezet tot 1 juli 2018. Voor velen is dit een opluchting. De Wet DBA is echter niet komen te vervallen. Opdrachtgevers en ZZP’ers zullen nú al met elkaar aan de slag moeten om een modelovereenkomst op te stellen die zowel fiscaal- als civielrechtelijk passend is.

Wet DBA. Stilzitten is geen optie

De goedwillende opdrachtgever & ZZP’er

Staatssecretaris Wiebes heeft toegezegd om tot 1 juli 2018 niet te handhaven, mits de opdrachtgever en de ZZP’er niet kwaadwillend zijn. Wiebes: “Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.” Met andere woorden, kwaadwillend zijn de opdrachtgever en de ZZP’er die werken met een overeenkomst van opdracht (modelovereenkomst), ondanks dat zowel de ZZP’er als de opdrachtgever zich ervan bewust zijn dat de ZZP’er op basis van de feitelijke situatie eigenlijk een werknemer is.

In veel gevallen is voor de opdrachtgever en de ZZP’er echter helemaal niet klip-en-klaar of al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. In die gevallen is dan ook zeker geen sprake van kwaadwillendheid. Het verrichten van aanvullende handelingen, zoals het inschakelen van een adviseur of het plegen van vooroverleg met de Belastingdienst (o.a. het onderhouden van contact en interne vastleggingen) maken de positie van de goedwillende alleen maar sterker. 

Voorbeeld

Stel dat één van uw werknemers onverwachts ziek wordt. U huurt ter vervanging van de werknemer tijdelijk een ZZP’er in. De ZZP’er verricht op dezelfde wijze en onder dezelfde omstandigheden hetzelfde werk als de werknemer die wordt vervangen. Zo werkt de ZZP’er tussen de andere werknemers, woont deze relevante vergaderingen bij en maakt hij gebruik van de middelen die hem ter beschikking staan op het kantoor. Dit kan een risico vormen!

Ook al is het aangaan van een dienstbetrekking van zowel de opdrachtgever als de ZZP’er in dit geval niet de intentie geweest omdat de aanwezigheid van de ZZP’er geen ander doel diende dan het overbruggen van de periode dat de werknemer ziek was, kan de Belastingdienst toch oordelen dat de ZZP’er wel degelijk een werknemer is. En de opdrachtgever is door de afschaffing van de VAR niet langer gevrijwaard van naheffingen en boetes. De opdrachtgever kan onder de Wet DBA de nadelige gevolgen dus voorkomen door de feiten en omstandigheden duidelijk vast te leggen in een modelovereenkomst en ook te handelen conform die overeenkomst.

Overige nadelige gevolgen: loondoorbetalingsverplichting, ontslagvergoeding en WW-uitkering

Niet alleen naheffingen en boetes vormen een risico. Wanneer de ZZP’er namelijk een werknemer blijkt te zijn, dan kan de opdrachtgever geconfronteerd worden met onder meer een loondoorbetalingsverplichting en een ontslagvergoeding. Ook heeft de ZZP’er/werknemer eventueel recht op bijvoorbeeld een WW-uitkering.

Zit dus niet stil, maar zorg dat alles goed is vastgelegd om nadelige gevolgen te voorkomen!

Workshops en Actualiteitendagen

Meer weten over de Wet DBA en het werken met derden? Dan is het sterk aan te raden om de BDO workshop Wet 'DBA' te volgen. Deze workshop kan overigens eveneens bij u ‘op maat gemaakt’ en ‘in-house’ worden verzorgd. Uiteraard bespreekt BDO ook tijdens de Landelijke Actualiteitendagen, naast andere actualiteiten op het gebied van de loon- en premieheffingen en het arbeidsrecht, de laatste ontwikkelingen rond de Wet DBA. Voor deze dagen in het najaar kunt u zich nu al inschrijven.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing via mail of (070) 33 80 722.

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!