Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg verandert

  • Farma & Zorg

Op 1 januari 2016 treedt het kwaliteitsdeel van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg in werking. Maar wat houdt deze nieuwe wet nu precies in en wat gaat er veranderen?

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg verandert

Vergewisplicht

Bij aannemen van nieuwe medewerkers dient het arbeidsverleden te worden nagegaan (zorginhoudelijk, communicatief en eventuele voorvallen). Denk hierbij aan het opvragen van referenties, check BIG-register, waarschuwingregister Zorg en Welzijn. Ook kan navraag worden gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), hiervoor worden vanaf januari formulieren op de website van IGZ beschikbaar gesteld. 

Voor WLZ-zorg geldt bij aanname dient de medewerker te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die niet ouder is da 3 maanden. De VOG moet elke 3 jaar opnieuw worden aangevraagd. 

Meldplicht ontslag wegen disfunctioneren

Ontslag of vertrek van een medewerker wegens disfunctioneren dient te worden gemeld bij IGZ.

Melden geweld in de zorgrelatie

Naast calamiteiten en seksueel misbruik moet nu alle geweld jegens een cliënt in de zorgrelatie (medewerker of mede-cliënt) worden gemeld bij de IGZ. 

Veilig Incident Melden (VIM)

De organisatie dient te beschikken over een procedure m.b.t. “Veilig Incident Melden”. 

Cliënten moeten worden geïnformeerd over een incident en er moet aantekening worden gemaakt in het dossier (aard, toedracht, tijdstip en namen van betrokken zorgverleners). Er geldt tevens een informatieplicht jegens vertegenwoordigers en nabestaanden. 

Recht op keuze-informatie

De cliënt heeft recht op informatie om tussen verschillende zorgaanbieders te kunnen kiezen. Op verzoek van de cliënt moet een zorgaanbieder informatie verstrekken over het zorgaanbod, de kwaliteit, het tarief en ervaringen van andere cliënten. 

Klachtrecht

Per 1 januari 2017 dienen zorgaanbieders te beschikken over een nieuwe klachten- en geschillenregeling. De afhandeling van klachten moet meer gericht zijn op bemiddeling. Een klachtenfunctionaris binnen de organisatie wordt verplicht. Binnen 6 weken dient de klacht te zijn beoordeeld. Wanneer de cliënt het niet eens is met het oordeel, is er sprake van een geschil. Zorgaanbieders worden verplicht om zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie, die een schadevergoeding kan toekennen tot €25.000,-.

Meer informatie

Voor meer informatie over de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg kunt u terecht bij de specialisten van Kleemans Organisatieadvies.

Meer informatie over KLEEMANS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!