Wonen en werken in het buitenland

  • Financieel & Juridisch

Vooral tijdens vakantie of bij een naderende pensionering mijmeren mensen over een leven in het buitenland. Weg van de files, de drukte en/of de koude winters. Voor velen blijft het bij een droom, anderen nemen ook daadwerkelijk de stap om te verhuizen naar het buitenland.

Wonen en werken in het buitenland

“Hoe idyllisch de voornemens ook zijn, het is van belang om vooraf de gevolgen van een dergelijke beslissing zorgvuldig in kaart te brengen. Zo zul je informatie moeten inwinnen over hetgeen je in het gewenste land en lokaal allemaal moet regelen. Verder zal een vertrek uit Nederland ook diverse consequenties met zich mee brengen; denk daarbij aan de belastingheffing, toeslagen, verzekeringen en dergelijke”, aldus Jeroen Govers RB van Tijssen cs.

Wel of geen emigratie?

Hij vervolgt: “Een verhuizing naar het buitenland betekent niet automatisch dat je van de Nederlandse belastingdienst verlost bent. Op basis van de feiten en omstandigheden zal bepaald worden of je daadwerkelijk bent geëmigreerd, of dat je tóch fiscaal inwoner van Nederland bent gebleven. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar waar je feitelijk woont, of alle gezinsleden zijn meeverhuisd, of je in Nederland nog inkomsten hebt en zaken aanhoudt (zoals woning, auto, verzekeringen, banktegoeden, lidmaatschappen etc.). Ook de duur van je verblijf is van belang; keer je binnen een jaar weer terug, dan word je meestal behandeld alsof je al die tijd in Nederland hebt gewoond.”

Helaas is de situatie niet altijd even makkelijk en moet er soms een belastingrechter aan te pas komen om te bepalen of iemand nu wel of niet geëmigreerd is. Na emigratie is de Nederlandse heffingsbevoegdheid namelijk aanzienlijk beperkter dan de periode van binnenlandse belastingplicht.

Dubbele belastingheffing

“Realiseer jezelf ook dat sprake kan zijn van dubbele belastingheffing. Je krijgt immers te maken met de fiscale regelgeving van twee verschillende landen”, waarschuwt Jeroen Govers. “ Beide landen willen wellicht belasting innen over dezelfde inkomsten of bezittingen. Zo wil de Nederlandse belastingdienst ook na vertrek naar het buitenland bijvoorbeeld belasting blijven heffen over de Nederlandse inkomsten en de in Nederland gelegen panden (bronstaat), terwijl niet uitgesloten is dat ook het nieuwe woonland hierover belasting wil innen. Gelukkig heeft Nederland met veel landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Deze verdragen regelen welk land uiteindelijk de heffingsbevoegdheid krijgt over welke inkomsten en vermogensbestanddelen. Daarmee wordt dubbele heffing in ieder geval zoveel mogelijk beperkt.”

Conserverende aanslag

Om bestaande fiscale claims te behouden na een emigratie, kan de Nederlandse belastingdienst als exitheffing een zogeheten “conserverende aanslag” opleggen. Dit geldt met name voor pensioen- en lijfrente aanspraken en voor aandelen die zijn te kwalificeren als een aanmerkelijk belang. Jeroen: “De belastingdienst wil daarmee voorkomen dat deze bestanddelen in het buitenland onbelast of tegen een laag tarief worden afgekocht c.q. verkocht. Overigens hoeft de conserverende aanslag niet te worden betaald, behalve wanneer niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan en in het buitenland een verboden handeling (zoals afkoop) plaatsvindt.”

Premies volksverzekeringen

In Nederland ben je verzekerd voor de volksverzekeringen (AOW, Anw en de Wlz (vroeger: AWBZ)). Iemand die niet langer in Nederland woont, hoeft in principe hiervoor geen premies meer te betalen. Dit betekent echter ook dat je vanaf dat moment bijvoorbeeld geen nieuwe AOW rechten meer opbouwt. Indien gewenst, bestaat de mogelijkheid om je na emigratie nog tijdelijk vrijwillig te verzekeren.

Als je echter na emigratie nog inkomen in Nederland hebt, kan het zijn dat je alsnog hier premies volksverzekeringen verschuldigd bent. Dit hangt onder meer af van de vraag of je daarnaast ook nog buitenlandse inkomsten hebt. Voor tijdelijke detachering vanuit Nederland naar een ander land gelden weer andere, specifieke regels.

Tot slot

In dit artikel is op hoofdlijnen ingegaan op diverse aspecten bij verhuizing naar het buitenland. Iedere internationale situatie is verschillend en vergt bijzondere aandacht. Als je naar het buitenland vertrekt, heb je misschien geen recht meer op bepaalde regelingen. Wat gebeurt er verder met de Nederlandse woning en de auto, hoe gaat het met de medische zorg etc.? “Ben je ook van plan om in het buitenland te gaan wonen en/of te werken? Laat je vooraf tijdig en goed adviseren over de gevolgen. Je kunt hiervoor contact opnemen met ons kantoor”, nodigt Jeroen Govers uit.

Meer informatie over TIJSSEN C.S. ACCOUNTANTS-BELASTINGADVISEURS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!