Wordt transitievergoeding vanaf 2020 gecompenseerd?

 • Financieel & Juridisch

Vanaf 1 januari 2020 moeten werkgevers met terugwerkende kracht gecompenseerd kunnen worden voor de transitievergoeding na ontslag vanwege langdurige ziekte. Dat meldt Van Oers Accountancy en Advies.

Wordt transitievergoeding vanaf 2020 gecompenseerd?

Eerder al schreef van Oers al over de verhoging van de transitievergoeding die in 2018 plaats zou vinden en in februari nog berichten zij over het voornemen om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding na ontslag vanwege langdurige ziekte. Het laatste nieuws omtrent de transitievergoeding luidt dat Minister Koolmees van SZW ernaar streeft het wetsvoorstel voor de compensatie van de transitievergoeding per 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Hoofdpunten wetsvoorstel compensatieregeling

 1. Terugwerkende kracht

  De compensatie heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.
 2. Tijdelijk, bepaald of onbepaald

  De regeling is zowel van toepassing bij het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarbij de werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst ziek is, als op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde of bepaalde tijd die vanwege het niet langer kunnen verrichten van de bedongen arbeid, worden opgezegd of ontbonden.
 3. Aard van beëndiging

  De compensatie is ook van toepassing op een beëindiging met wederzijds goedvinden.
 4. Omvang compensatie

  Er wordt niet meer gecompenseerd dan het bedrag aan transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt en voor zover dit bedrag niet meer bedraagt dan het bedrag dat tijdens de ziekte van werknemer is betaald aan brutoloon. Werkgevers ontvangen de compensatie dus niet voor de periode waarin zij een dienstverband slapend houden en ook werkgeverslasten worden niet gecompenseerd.

Ingangsdatum compensatieregeling

Inmiddels is de ministeriële regeling waarin nadere voorschriften zijn opgenomen voor de aanvraag en verstrekking van de compensatie verder uitgewerkt. UWV voert daarvoor momenteel een uitvoeringstoets uit. Overigens moeten de Tweede en Eerste Kamer nog wel over het plan stemmen.

Administratie voorlopig bewaren

Werkgevers kunnen er dus nog steeds van uitgaan dat zij op termijn een compensatie ontvangen voor de transitievergoeding die zij op of na 1 juli 2015 hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. U doet er dan ook goed aan de administratie op dit gebied te bewaren. Het gaat daarbij onder meer om de arbeidsovereenkomst van de ontslagen werknemer en de beschikking van UWV (of de kantonrechter) over de toestemming voor ontslag. Is het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigd, dan heeft de werkgever de beëindigingsovereenkomst nodig. Ook zijn bewijzen van de duur van de ziekteperiode en de loondoorbetaling belangrijk.

Als u meer informatie wilt hebben over dit onderwerp of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met de juridisch adviseurs van Van Oers Accountancy en Advies. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie over OERS ACCOUNTANCY & ADVIES OOSTERHOUT, VAN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!