Zakelijk lenen met garantieregeling wordt makkelijker

  • Zakelijke dienstverlening

Zakelijk lenen zonder bank wordt makkelijker. Waar bedrijven voorheen alleen van de garantieregeling van de overheid gebruik konden maken als ze een lening afsluiten bij een traditionele bank, kan dit nu ook bij alternatieve kredietverstrekkers.

Zakelijk lenen met garantieregeling wordt makkelijker

Non-bancaire kredietverstrekkers kregen in april toegang tot de garantieregelingen van de overheid.

Nieuwe geldverstrekkers

De traditionele banken richten zich vooral op langlopende leningen, terwijl de nieuwe, alternatieve geldverstrekkers zich vooral richten op kortlopende leningen. Steeds meer mkb’ers maken daar gebruik van. De afgelopen jaren lieten de alternatieve kredietverstrekkers een flinke groei zien.

Tijdens de coronacrisis stond de markt opeens stil. De overheid stimuleert nu daarom deze vorm van kredietverstrekking, door toegang te bieden tot de garantieregelingen van de overheid. Normaal gesproken hadden alleen traditionele banken toegang tot deze regelingen.

Wat is de garantieregeling?

De garantieregeling van de overheid houdt in dat de overheid voor 67,5 procent van het kredietbedrag garant staat. Daarmee is een groot deel van het risico dat de kredietverstrekker loopt afgedekt. De regeling is alleen bedoeld voor kredietverstrekkers en niet voor crowdfunding-initiatieven of peer-to-peer-leningen. Alleen partijen die geld uit eigen kas uitlenen kunnen dus meedoen aan de regeling.

In het Financieele Dagblad viel eerder te lezen dat 9 online leenbedrijven zich al hadden aangemeld. Daarvan kreeg één kredietverstrekker direct groen licht. Drie partijen moesten nog wachten op accreditatie en vijf anderen moesten wachten op beoordeling.

Risico’s inschatten is lastig

Risico’s inschatten is op dit moment lastig voor kredietverstrekkers. Daarom rekenen ze hogere rentes en fees dan bij normale zakelijke leningen. Nieuwe geldverstrekkers krijgen het tijdens de coronacrisis hard te verduren. Analyses zijn nu bijna niets waard, omdat afschriften uit het verleden geen garantie bieden voor extreme situaties als de coronacrisis. De kredietverstrekking droogde snel op. Daarom wil de overheid dat ook alternatieve kredietverstrekkers weer aan de slag kunnen.

Het is een groot voordeel voor lenende partijen dat er nu toegang is tot garantieregelingen. Mocht een lenende partij niet aan zijn verplichtingen voldoen, dan kan de overheid bijspringen. Toegang tot de garantieregeling moet een belangrijke bron voor van liquiditeit van het mkb weer op gang helpen.

Het voordeel van alternatieve financiering

Het voordeel van alternatieve financiering is dat een kredietaanvraag snel wordt afgerond. Vaak werken nieuwe financiers met geautomatiseerde aanvragen. Daardoor hoeven bedrijven veel minder gegevens aan te leveren dan bij een zakelijke financiering bij een traditionele bank. Op ZakelijkLenen.nl is een overzicht te vinden van deze gegevens.

Doordat steeds meer aanvragen geautomatiseerd verlopen, is de aanvraag vaak binnen een paar dagen afgerond. Op die manier kan de kredietnemer sneller over het geld beschikken. Vaak lenen mkb’ers lagere kredietbedragen bij alternatieve partijen dan bij de bank. Daarnaast is de looptijd vaak kort: ongeveer 3 maanden tot een jaar. De lening moet dus op een redelijk tempo weer terugbetaald worden.

Garantieaanvraag voor financiers

Financiers die mee willen doen aan de garantieregeling, kunnen deze nog tot 15 december 2020, 17:00 indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemende Nederland (RVO). Daarvoor moeten ze wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het totale vrijgemaakte budget voor 2020 bedraagt 10 miljard euro.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!