Zekerheid door SNA-keurmerk

 • Arbeidsmarkt

Wie regelmatig arbeid inleent of werk uitbesteedt loopt het risico flinke boetes op te lopen wanneer er bewust of onbewust gewerkt wordt met mensen die niet in Nederland mogen werken of van wie de identiteit niet gecontroleerd en vastgesteld is.

 Zekerheid door SNA-keurmerk

Als werkgever bent u namelijk altijd zelf eindverantwoordelijk voor het afdragen van omzetbelasting en loonheffing. Dat is vastgesteld op basis van Keten- en Inlenersaansprakelijkheid. Het SNA-keurmerk biedt bescherming. Dankzij dit initiatief komen u en uw collega's niet meer voor onprettige verassingen te staan. 

Waar staat het keurmerk voor?

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn gekeurd op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming (o.a. registratieplicht)
 • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Laat uw eigen betrouwbaarheid zien

Meinselect is in 2012 gecertificeerd conform het SNA-keurmerk door de Stichting Normering Arbeid en is aangesloten bij de Algemene Bond voor Uitzendondermingen (ABU). Als u werkt met ondernemingen die het SNA-keurmerk hebben, bent u beschermt tegen claims. Tevens kunt u in dat geval in aanmerking komen voor vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid. Door met uitzendonernemingen met het SNA-keurmerk samen te werken laat u uw eigen betrouwbaarheid zien.

Wat kunt u zelf doen

Het SNA-keurmerk biedt garantie voor een aantal zaken. Er blijft echter genoeg over waar u zelf op kunt letten als u gebruik wilt maken van een gecertificeerde onderneming:

 • Controleer of de onderneming daadwerkelijk in het register is opgenomen. 
 • SNA laat 2 keer per jaar een controle uitvoeren. Controleert u zelf ook met regelmaat of de onderneming waarmee u samenwerkt nog steeds gecertificeerd is.
 • Het is verstandig om zelf ook regelmatig de identiteit van alle werknemers te controleren.
 • Leg zakelijke afspraken altijd schriftelijk vast.
 • Alleen facturen accepteren die aan de gemaakte afspraken en wettelijke eisen voldoen.

Voordeel voor u als opdrachtgever

Het voordeel van deze regelmatige controles is dat opdrachtgevers bonafide ondernemingen kunnen herkennen. Op deze manier lopen opdrachtgevers minder risico’s op aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en boetes van de Inspectie SZW. Onder voorwaarden is er zelfs sprake van fiscale vrijwaring. Dat moet geruststellend zijn.

Meer informatie over MEINSELECT:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!