AERES

Logo AERES

Bovenbuurtweg 27
6717 XA Ede

Tel. (088) 020 70 00

E-mail: info@aeres.nl
Website: www.aeres.nl

Social Media kanalen Aeres:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

YouTube

De Aeres Groep

Kennis en kunde op elk niveau

Als enige groene kennisinstelling in Nederland verzorgt de Aeres Groep beroepsonderwijs in de hele kolom: van praktijkonderwijs, vmbo-, mbo-, hbo- en masteropleidingen tot praktijkgericht onderzoek, deskundigheidsontwikkeling van professionals en kennisintensieve dienstverlening.

Door samen te werken in onderwijs, onderzoek en ondernemen, laat de onderwijsinstelling kennis en kunde groeien op elk niveau.

Onderwijs

De Aeres Groep beschikt over diverse vmbo en mbo scholen in Almere, Bilthoven, Ede, Emmeloord, Lelystad, Maartensdijk, Nijkerk en Velp. Naast reguliere theorievakken krijgen studenten hier vanaf dag één al te maken met groene praktijkvelden. Zo leren zij zowel op school als in de beroepspraktijk.

Aeres Hogeschool is geworteld in het agrarisch en educatief hoger onderwijs en beschikt over faculteiten in Dronten, Almere en Wageningen. De hogeschool richt zich op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Zo draagt Aeres bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals.

Praktijkcentra

Naast onderwijs op verschillende niveaus biedt Aeres ook maatwerkoplossingen voor het onderwijs voor leerlingen, studenten en docenten. Op de locaties Barneveld, Dronten en Ede biedt de kennisinstelling daarnaast standaardtrainingen voor individuele deelnemers en praktijkassessments. 

  1. Aeres Farms

    Aeres Farms is gespecialiseerd in de grondgebonden landbouw (akkerbouw, melkveehouderij, smart farming), groen, grond, infra (loonwerk), paardenhouderij, (glas)tuinbouw, water en milieu. 
  2. Aeres Tech

    Aeres Tech is gespecialiseerd in alles wat met Koudetechniek en Mobiele Techniek te maken heeft en biedt de nieuwste inzichten, leerconcepten en trainingsomgevingen.
  3. Aeres Training Centre International

    Het Aeres Training Centre International verzorgt vaktechnische praktijktrainingen op hoog niveau. Het expertisecentrum Varkens-Pluimvee en Diervoeders werkt nauw samen met het Poultry Expertise Centre.

Aeres Training Centre

Aeres Training Centre Emmeloord biedt een praktijkgericht aanbod innovatieve cursussen op gebied van veehouderij, ondernemerschap, groen/grond en infra, glastuinbouw en akkerbouw. Het centrum bestaat gedeeltelijk uit een landbouwbedrijf, waardoor kennis direct toegepast kan worden.

Aeres Training Centre Barneveld is marktleider op gebied van cursussen en opleidingen voor volwassenen! Alles over dierverzorging leer je in Barneveld: van honden trimmen, paraveterinair dierenartsassistent, honden- of kattengedragstherapeut, dierfysiotherapie tot aan een breed aanbod in de hippische sector.

Onderzoek en ondernemen

Door de toenemende complexiteit van de thema’s in de groene en aanverwante domeinen neemt de behoefte aan professionals toe. Denk daarbij aan vraagstukken als voedselzekerheid voor een wereldbevolking van 9 miljard in 2050, de zorg voor de biodiversiteit, de inrichting van het agrarische landschap en de roep om een leefbare omgeving. Daarom werken de professionals van Aeres in toenemende mate samen met het bedrijfsleven.

Bedrijven en instellingen die met de kennisinstelling willen samenwerken, kunnen hun vragen, onderzoeken en opdrachten neerleggen bij Aeres Hogeschool. Zij zoeken vervolgens naar een goede match met de lectoren en docent-onderzoekers. De bedrijven en organisaties met wie Aeres samenwerkt, zijn zowel lokaal, nationaal als internationaal actief.

Aeres Agree

Aeres Agree is dé partij voor het vinden en binden van de juiste professionals in de agrofoodsector. Of het nu gaat om werving en selectie, uitzenden, detacheren of payrolling. Aeres Agree draagt zorg voor alle personeelsvraagstukken binnen het groene domein.

Groene oplossingen

Bij Aeres komen alle schakeringen groen samen. Intensieve en biologische landbouw. Kleinschalige lokale oplossingen in Nederland en internationale onderzoeks- en stageprojecten op mbo- en hbo-niveau. Ook is Aeres actief in het opleiden voor leraren in het groen onderwijs. Meer weten? Vind informatie over al onze instellingen op www.aeres.nl.

Interview met de onderwijsinstelling

Desondanks  ziet  Dees het leerlingenaantal van de opleiding Levensmiddelentechnologie  teruglopen. De mbo-opleiding werd een jaar stilgelegd. “Die tijd hebben we genomen om het curriculum aan te pakken.” Inmiddels is de teller van het aantal studenten opgelopen van 4 naar 150.En dat is naar volle tevredenheid van het bedrijfsleven: zij zitten juist te springen om afgestudeerde studenten in de agri- en foodsector. Op dit moment biedt Aeres in Ede twee opleidingen binnen het vakgebied Agri Food: mbo Food en mbo Toegepaste Biologie. “Twee veelbelovende markten”, weet Dees. Branchegerichte opleiding Ook bijzonder in trek zijn de bedrijfsopleidingen die Aeres MBO Ede verzorgt bij bedrijven in huis. Een mooie kans voor werkenden om te groeien binnen hun vak en hun diploma op mbo niveau 2 of 3 te behalen. Typisch maatwerk, zo omschrijft Dees de bedrijfsopleidingen. Gedurende een project van één tot drie jaar leidt een docent van...

Volledig interview »