Avans Hogeschool

Logo Avans Hogeschool

Locatie 's-Hertogenbosch
Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch
Postbus 90.116
4800 RA Breda

Tel. 088-525 75 00
Website: www.avans.nl

Locatie Tilburg
Professor Cobbenhagenlaan 13
5037 DA Tilburg
Postbus 90.116
4800 RA Breda

Tel. 088-525 75 00
Website: www.avans.nl

Locatie Breda
Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda
Postbus 90.116
4800 RA Breda

Tel. 088-525 75 00
Website: www.avans.nl

Avans Hogeschool: barstensvol talent

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 29.000 studenten en 2.600 medewerkers. Behoort al jarenlang tot de top 3 van hogescholen van Nederland. En heeft locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. We leggen de lat hoog. Ook voor onszelf.

We maken het verschil door duurzaam te denken en te doen:

  • Onderwijs: Avans leidt studenten op tot startbekwame en toekomstbestendige professionals.
  • Onderzoek: Avans ontwikkelt nieuwe kennis voor het onderwijs en de samenleving.
  • Valorisatie van kennis: Avans geeft kennis maatschappelijke waarde. Onze studenten en medewerkers werken multidisciplinair samen en komen tot creatieve oplossingen.

Kijk op avans.nl.

Wat kan Avans voor u betekenen?

• Avans Ondernemerscentrum:

Het Avans Ondernemerscentrum legt verbindingen. Tussen bedrijfsleven en onderwijs. En tussen instellingen en onderwijs. Voor alle vragen op het gebied van ondernemerschap. Wij vertalen deze vragen naar oplossingen. Dat doen onze studenten tijdens stages, opdrachten en afstudeeronderzoeken. En docenten, lectoren en kenniskringleden vanuit hun expertise.

Wij pakken vraagstukken van bedrijven interdisciplinair aan. Begeleiden ondernemers, onderzoekers, lectoren, docenten en studenten bij het uitwerken van een idee naar een product of dienst. En onderzoeken de technische en economische haalbaarheid daarvan. Ook ondersteunen we ondernemers bij het opzetten van een eigen bedrijf.

• Onderzoek door expertisecentra:

Als kennisinstelling ontwikkelen we nieuwe kennis voor onderwijs en samenleving. Hiervoor doen lectoren, docentonderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

De resultaten van het onderzoek implementeren we in ons onderwijs. Onderzoek doen we in verschillende lectoraten. De meeste zijn ondergebracht bij een van onze expertisecentra, Biobased Economy, Caring Society, Duurzame Innovatie, Kunst en Vormgeving, Sustainable Business en Veiligheid.

• Deeltijdopleidingen:

Het deeltijd onderwijs is veranderd. Het ouderwetse ‘one size fits all’ onderwijs ligt achter ons. Dit past ook niet in het gepersonaliseerde onderwijs dat vandaag de dag uitgangspunt is. Je werkt als student toe naar leeruitkomsten. Die staan vast op basis van landelijk vastgestelde competenties. Het leertraject ernaartoe mag je in grote lijnen zelf bepalen. Kijk op www.avansdeeltijd.nl

Kijk voor meer informatie op http://www.avans.nl/bedrijven-en-instellingen/ondernemen/avans-ondernemerscentrum of neem contact op met het Avans Ondernemerscentrum op 088 525 77 37

Interview met de onderwijsinstelling

Ondernemingen hebben te maken met een nieuwe tijd. Met een samenleving waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen en waarin burgers en organisaties meer dan ooit een beroep doen op het bedrijfsleven. Vraagstukken rondom duurzaamheid, een sterk veranderende arbeidsmarkt en sociale innovatie: ga er als onderneming maar eens flexibel en succesvol mee om. Voor onderwijs en praktijk Het nieuwe Expertisecentrum Sustainable Business van Avans Hogeschool wil ondernemingen helpen bij die zoektocht. Onderzoek vormt de basis, met een duidelijke link naar de praktijk. “Toch richten we ons niet alleen op het bedrijfsleven”, vertelt Nies Rijnders, manager van het expertisecentrum. “Ons onderzoek moet ook bijdragen aan het kennisniveau van onze docenten en studenten. We zijn er voor onderwijs én praktijk.” Elkaar versterken Avans kent meerdere domeinen, waaronder Economie en Management. Tot dat domein behoren tien academies, die samen aan de basis staan...

Volledig interview »