BouwSchool Breda

Logo BouwSchool Breda

Biesdonkweg 31
4826 KS Breda

Tel. (076) 5306060

E-mail: info@bouwschoolbreda.nl
Website: www.bouwschoolbreda.nl

BouwSchool Breda is het regionaal samenwerkingsverband voor de opleiding van voornamelijk jonge bouwvakkers die zich willen laten opleiden tot timmerman, metselaar of tegelzetter. Tevens verzorgt de BouwSchool Breda voor zowel leerlingen als personeel die in de bouw werkzaam zijn bij- en/of nascholingscursussen. De schitterende nieuwe locatie aan de Biesdonkweg 31 te Breda is uniek, omdat hier alle beroepsdisciplines in de bouwkolom aanwezig zijn. Gezamenlijk met het Radius College wordt dit waargemaakt door zowel het theorie- als het praktijkonderwijs in hetzelfde gebouw plaats te laten vinden: “Dus opleiden onder één dak”.

BouwSchool Breda Opleidingen B.V.

BouwSchool Breda Opleidingen B.V. timmert Bouwschool Bredaconstant aan de weg om enerzijds jonge mensen te enthousiasmeren voor een beroep in de bouw en anderzijds BBL en BOL leerlingen een leerwerkplek te bieden. Sinds de oprichting van de BouwSchool Breda in 1983 is het doel nog altijd jongeren, tijdens de duur van de opleiding, zekerheid te bieden op gegarandeerd werk en onderwijs.

De opleidingen van de BouwSchool Breda duren ongeveer 2 jaar. In deze periode werkt een leerling vier dagen per week bij een bouwbedrijf en de vijfde dag krijgt hij theorie- en praktijkles op school. Tijdens de introductieperiode, bij aanvang van de opleiding, leert de leerling alles over het werken in de bouw. Vervolgens gaat de leerling naar leerbedrijven om de fijne kneepjes van het vak verder te leren. Afhankelijk of er vanuit de BouwSchool Breda Opleidingen B.V. is gekozen voor een BBL – of BOL richting, ontvangt de leerling een salaris of stagevergoeding. Download de folder ‘Fluitend naar je werk’ voor meer informatie.
BouwSchool Breda Opleidingen B.V kenmerkt zich door:

  • Twee tot mogelijk vierjarige erkende vakopleiding.
  • Gegarandeerde praktijkarbeidsovereenkomst of stageovereenkomst.
  • Vier dagen per week praktijk en één dag theorie.
  • Veel vakkundige begeleiding.
  • Voldoende mogelijkheden voor specialisatie en doorgroei.

BouwSchool Breda Opleidingen B.V. zijn de volgende opleidingen beschikbaar:

BouwSchool Training & Coaching B.V.

Bouwschool Training & CoachingDe bouw is voortdurend in beweging. Daarop anticiperen door meer uit de kennis en ontwikkeling van personeel te halen, blijft een belangrijke factor binnen een bedrijf. BouwSchool Breda Training & Coaching B.V. richt zich dan ook op het verbreden van kennis en kwaliteit om goed voorbereid te zijn op wat er komen gaat. Enerzijds gebeurt dit door het aanbieden van de juiste training en cursus, anderzijds door met de bedrijven scholingsplannen op maat op te stellen. Goed communiceren blijft belangrijk. Dit verbetert niet alleen de kwaliteit en productiviteit in het bedrijf, het motiveert bovendien de medewerkers en maakt hen weerbaar op de arbeidsmarkt. Het streven naar vakmanschap geeft het werk dan ook meerwaarde en betekenis. Download de folder ‘Haal meer uit je mensen’ voor meer informatie of bekijk het cursusaanbod.

Scholingsplan

Uiteraard zijn goed opgeleide medewerkers de basis voor een solide bedrijf. Een werkgever is verantwoordelijk voor scholing en opleiding van zijn werknemers. Vanuit de Bouw CAO wordt dit ook verplicht gesteld. Per kalenderjaar kan de BouwSchool Breda Training & Coaching B.V. een scholingsplan samenstellen, die specifiek is ingericht op de bij- en/of scholingswensen van de werknemers van dat bedrijf.

Zaalverhuur

Op onze nieuwe locatie aan de Biesdonkweg 31 te Breda beschikt de BouwSchool Breda Training & Coaching B.V. over vier les,- of vergaderzalen, die naar de wens van het bedrijf praktisch kunnen worden ingericht. Standaard is de les,- of vergaderzaal voorzien van een flipover, white board en digiboard. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van een beamer. De les,- of vergaderzalen zijn tevens voorzien van een draadloze internetverbinding.

Stichting BouwSchool

De Stichting BouwSchool Breda bestaat uit een collectief van betrokken aannemers uit de regio Breda. De Stichting draagt de zorg voor huisvesting van de bouwopleidingen en stimuleert het opleiden van jongeren voor de bouw. Met de visie “Samen maakt sterk” heeft de Stichting er voor gezorgd dat er op deze prachtige locatie het Bouw en Techniek Centrum Breda is gevestigd. Naast de bouwopleidingen zijn in het nieuwe techniekcentrum aanverwante disciplines gevestigd zoals schilders, stukadoors en infra opleidingen. Het Radius College heeft zich eveneens gehuisvest in het gebouw voor het onderwijs rondom alle techniekrichtingen. Daarnaast biedt het Bouw en Techniek Centrum Breda de mogelijkheden voor branche en/of bedrijfsbijeenkomsten.

Bouwschool Breda

Interview met de onderwijsinstelling

De locatie aan de Biesdonkweg 31 in Breda is uniek te noemen omdat daar alle beroepsdisciplines uit de bouwkolom aanwezig zijn. In samenwerking met het Radius College vinden zowel het theorie- als het praktijkonderwijs dus in hetzelfde gebouw. Letterlijk ‘opleiden onder één dak’ dus! Samenwerking Directeur Erik Colijn benadrukt dat de intensieve samenwerking tussen de bouwsector en het beroepsonderwijs een unieke is: “Het lijkt misschien de normaalste zaak van de wereld. Maar de manier waarop het ROC West-Brabant en BouwSchool Breda dat hier vormgeven binnen Bouw en Techniek Centrum Breda, is toch echt heel bijzonder. Door deze samenwerking kunnen de opleidingen veel sneller en gerichter inspelen op de vraag van het regionale bedrijfsleven. En uiteindelijk vormt het de opmaat naar een leven lang ontwikkelen. Dat willen we de jongeren meegeven maar ook de mensen die al werkzaam zijn in de branche.” Investeringen De grootste uitdaging is...

Volledig interview »