Business School Notenboom

Beukenlaan 145
5616 VD Eindhoven
Postbus 307
5600 AH Eindhoven

Tel. (040) 2528040
E-mail: hogeschool@notenboom.nl
Website: www.notenboom.nl

Business School Notenboom is een toonaangevende particuliere onderwijsinstelling met een historie van meer dan 50 jaar onderwijs. Opleidingskwaliteit en een persoonlijke benadering staan centraal bij haar mbo- en hbo-opleidingen: Business, Hotel en Leisure.

Verwevenheid met werkveld

De geschiedenis van Business School Notenboom gaat terug tot het jaar 1958. De school is sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke speler in de onderwijssector. Dit komt onder andere door haar verwevenheid met het werkveld. Notenboom selecteert haar docenten zorgvuldig op basis van deskundigheid en specifieke expertise. Zo werken er bij de school verschillende professionals en managers uit het bedrijfsleven en de academische wereld. Het grote voordeel hiervan is dat zij hun kennis makkelijker up to date houden en de studenten een reëel beeld van het werkveld kunnen schetsen.

Life Long Learning

Naast de relatie met het werkveld worden haar docenten ook geselecteerd op een betrokken houding. Zij moeten studenten helpen het beste uit zichzelf te halen. Dit gebeurt binnen verschillende vakgebieden: bedrijfskunde, finance, marketing, hotel, toerisme, events en hospitalitymanagement. En met het behalen van een diploma houdt het niet op. Ook na hun studie behoudt Business School Notenboom een relatie met afgestudeerden. Doel is het ontwikkelen en uitwisselen van informatie en kennis en het bieden van een ‘Life Long Education Platform’. De Business School heeft hiervoor een behoorlijk netwerk opgebouwd van (internationale) alumni en partnerorganisaties uit uiteenlopende marktsectoren.

Volwaardig kennispartner

Het principe van Life Long Learning komt niet uit het niets, maar wordt ingegeven door veranderde marktomstandigheden. Kennis en innovatievermogen zijn essentieel om te kunnen overleven. Daarom hebben hogescholen niet langer alleen een onderwijstaak, maar moeten zij ook bijdragen aan kenniscirculatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Business School Notenboom is als volwaardig kennispartner prima in staat om met deze ontwikkelingen mee te groeien. Ze doet dit onder andere door:

  • het integreren van innovatie en ondernemerschap in haar onderwijsprogramma’s. Door kennisontwikkeling (kennisprojecten voor marktpartijen) en kennisvalorisatie (publicaties, lezingen op conferenties);
  • het vormgeven van haar rol als kennisinstelling;
  • internationalisering.

Erkende opleidingen

Een student van Business School Notenboom heeft gewoon recht op zowel studiefinanciering als een OV-jaarkaart. Dit komt doordat al haar bachelor- en associate degreeopleidingen erkend zijn door het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). Ook de mbo-opleidingen van Notenboom vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en zijn geregistreerd in het CREBO (Centraal Register Beroepsopleidingen). Daarnaast is Business School Notenboom aangesloten bij NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Dit is hét platform van aangewezen en erkende particuliere onderwijsinstellingen in Nederland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!