Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Oude Kerkweg 100
6717 JS Ede
Postbus 80
6710 BB Ede

Tel. (0318) 696300

E-mail: info@che.nl
Website: www.che.nl
Website: www.che.nl/transfer

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) biedt tien hbo-opleidingen en zes lectoraten op het gebied van journalistiek, communicatie, zakelijke dienstverlening, zorg, welzijn, theologie en (basis)onderwijs. CHE-Transfer brengt de kennis, ervaring en expertise op deze gebieden op de markt voor organisaties, bedrijven en professionals. CHE-Transfer verzorgt post-hbo en masteropleidingen, cursussen en trainingen en doet daarnaast advieswerk en onderzoek.

Onze inspiratie: het hart van de CHE

De CHE is een christelijke hogeschool en kenniscentrum. Wij weten ons geroepen om onze studenten en cursisten zo op te leiden dat zij hun beroep met overtuiging, deskundigheid en verantwoordelijkheidsbesef uitoefenen. Dat drijft ons; daar ligt ons hart. Daarom geven we hen het best mogelijke vakonderwijs én een persoonlijke, christelijke levens- en beroepsvorming. De CHE positioneert zich daarmee als A-merk binnen het hbo. Wij willen “meer dan het gewone” bieden.

Relevantie voor het beroepenveld

Wij zien dat in de beroepenvelden waarvoor wij opleiden steeds meer behoefte komt aan professionals die ‘vakmanschap’ met ‘identiteit’ (niet uitsluitend christelijke identiteit)  kunnen verbinden. Dat zijn mensen die niet alleen hun vak verstaan, maar hierop ook een eigen visie hebben, een debat kunnen aansnijden, keuzes kunnen verantwoorden, in een levensbeschouwelijk pluriforme samenleving op kaderniveau kunnen opereren en kunnen reflecteren op waarnemingen over wat er gebeurt in de maatschappij. De CHE leidt zulke professionals  op.

Relevantie voor de regio

Door de vorming van bondgenootschappen groeit onze samenwerking met partners in de beroepspraktijk, zowel regionaal als landelijk. Studenten en medewerkers participeren actief in initiatieven binnen de gemeente Ede en omstreken. De CHE zet regelmatig zijn deuren open voor maatschappelijke en culturele activiteiten voor een breed publiek uit de omgeving. Wij hebben ons binnen de regio Gelderse Vallei verbonden aan Food Valley, de Wageningen UR en de topsectoren Agrofood en Life Sciences & Health.

We zijn sleutelspeler in de kenniscampus Ede en actief lid van VNO-NCW en het Edes Bedrijfs Contact. Verder werken wij nauw samen met regionale VO- en ROC-instellingen, met het oog op goede doorstroom  in de beroepskolom en het delen van kennis en faciliteiten. Door middel van stages, afstudeerprojecten, praktijkgericht onderzoek, dienstverlening, publicaties en congressen zijn wij voor tal van regionale bedrijven en instellingen relevant, vooral vanuit onze expertise op het gebied van vakmanschap met identiteit.

De CHE staat voor:

 • Geïnspireerd
  Bij CHE-Transfer staan kwaliteit, identiteit en persoonlijke betrokkenheid hoog in het vaandel. We ontwikkelen professionals omdat we een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Bij ons proeft u de inspiratie!
 • Samen aan de slag
  Vanaf het eerste contact zult u merken dat we graag sámen met u aan de slag gaan. Uiteindelijk gaat het om úw succes. Wij zijn dan ook niet het type organisatie dat meteen met een offerte komt. We gaan met u het gesprek aan om te achterhalen wat uw wensen zijn en zullen vervolgens met een passend advies komen. En als er dan een offerte komt, zult u merken dat die een prima prijs-kwaliteitsverhouding heeft.
 • Integer en respectvol
  In ons aanbod worden levensbeschouwelijke thema’s, morele dilemma’s en zingevingsvragen open en eerlijk maar vooral integer aan de orde gesteld. Dat betekent dat we, uitgaande van respect voor elkaar, u als klant centraal stellen door u producten en diensten aan te bieden die inhoudelijk bij u passen.
 • Scherp en confronterend
  Professionals en organisaties ontwikkelen is niet zoetsappig, eerder pittig. Ontwikkelen betekent ook: scherp zijn, prikkelen, confronteren. Durven zeggen wat er gezegd moet worden. Ook daar deinzen we niet voor terug.
 • Bewezen kwaliteit
  De CHE staat al jaren in de top van de hogescholen van Nederland. In de Keuzegids Hoger Onderwijs 2013 stond de CHE op de tweede plaats voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijs. Dit resultaat wordt bevestigd door het onderzoek dat Elsevier jaarlijks publiceert. Deze kwaliteit geldt natuurlijk ook voor onze activiteiten via CHE-Transfer. CHE-Transfer is CEDEO-erkend voor zowel Maatwerk als Open inschrijving. Daarnaast is een aantal van onze opleidingen officieel als Post-hbo geregistreerd.
 • Deskundige docenten
  Bij ons staan u hoogopgeleide docenten en trainers ter beschikking, die uit de beroepspraktijk komen of er nog met één been in staan. Zoals een klant het verwoordde: “Het allersterkste punt van CHE-Transfer zijn de docenten. Zij zijn zeer deskundig en staan, met een duidelijke visie, altijd midden tussen de mensen waarom het gaat.”
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!