CIV Biobased

Nobellaan 52
4622 AJ Bergen op Zoom
Postbus 243
4600 AE Bergen op Zoom

Tel. (0164) 281755
Fax (0164) 281777

E-mail: civbiobased@rocwb.nl
Website: www.civbiobased.nl

De Biobased Economy vervult een belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling van Nederland en is een omvangrijke en gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Niet gek dus dat drie colleges van het ROC West-Brabant hun kennis, kunde en kracht bundelen in een Centrum Innovatief Vakmanschap Biobased, kortweg CIV Biobased.

De biobased economy biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven en heeft de potentie om door te groeien tot één van de speerpunten van de nationale economie. Zeker omdat Nederland sterk is in chemie, agrofood en logistiek, is de Biobased Economy een van de wijzen waarop Nederland groene groei kan realiseren. Voor die nieuwe economie leiden drie colleges van ROC West-Brabant vakmensen op. Dit zijn jongeren die weten wat er speelt, hoe ze problemen op moeten lossen en een innovatieve inbreng hebben. Dit kunnen ze niet zonder nauwe samenwerking met bedrijven, stakeholders, andere opleidingen en kenniscentra. 

Samen optrekken

West-Brabantse bedrijven en CIV Biobased kunnen iets voor elkaar betekenen. Of sterker nog: eigenlijk kunnen ze niet zonder elkaar. De Biobased Economy vraagt niet alleen herbezinning van chemische bedrijven die fossiele brandstoffen gaan vervangen door groene grondstoffen en agrifoodbedrijven die zich gaan richten op de productie van die groene grondstoffen. Ook biedt deze nieuwe economie kansen voor groei van werkgelegenheid en mogelijkheden om bestaande én nieuwe medewerkers te boeien en te binden. Hierdoor zullen ook binnen het onderwijs de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden. Hier liggen immers ook kansen.

Markiezaat College

De drie mbo-colleges van het ROC West-Brabant participeren in CIV Biobased. Dit zijn het Markiezaat College, Radius College en Prinsentuin College. Het Markiezaat College verzorgt techniekonderwijs in de regio Bergen op Zoom. Meer dan 2000 studenten kunnen hier terecht in verschillende technische sectoren. Het college onderhoudt een duurzame relatie met het bedrijfsleven.  Dit vormt de basis van onze Real Life onderwijs, waardoor opleidingen naadloos kunnen aansluiten op de praktijk. Eén van de opleidingen is die tot procesoperator, een beroep dat in de biobased economy om andere competenties vraagt.

Prinsentuin College

Het Prinsentuin College is het groene mbo van ROC West-Brabant. Hier leiden ze op een maatschappelijk verantwoorde manier jonge mensen op met oog voor de natuur en een ondernemende geest. Een duurzame of maatschappelijk verantwoorde ondernemer streeft naar balans tussen gezond resultaat, een beter milieu, welzijn van medewerkers en een bijdrage aan de maatschappij. Met name de studenten van Agro & Food, moeten in een biobased economy anders denken en handelen.

Radius College

Het Radius College leidt op voor beroepen in de techniek & technologie. Jonge mensen worden hier zodanig begeleid dat zij de wereld om zich heen verbazen met slimme oplossingen. Want oplossingsgericht denken en handelen zit in het Radiussysteem, in haar medewerkers én in haar studenten. De school is slechts een intermediair die dat in hun naar boven haalt. Docenten zijn coaches die dat creatieve proces in de studenten stimuleren. Dit geldt ook voor het laboratorium onderwijs. Hier worden jonge mensen opgeleid die in de biobased economy hun mannetje kunnen staan.

Hier staan we voor

CIV Biobased draagt zorg voor voldoende instroom van gekwalificeerde vakmensen op mbo niveau. Dit doet CIV door innovatieve ontwikkeling en inrichting van aantrekkelijk onderwijs en verbinding van groen onderwijs en techniekonderwijs. CIV Biobased  ontwikkelt  en biedt antwoorden op de opleidings- en onderzoeksvragen van het betrokken bedrijfsleven. Hiertoe werven de colleges jonge studenten die ze vervolgens opleiden tot professionele en innovatieve professionals. Dit doen ze in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven in de regio Zuidwest Nederland en met het Centre of Expertise Biobased Economy van Hogeschool Avans/HZ. Zo versterken ze gezamenlijk het innovatieve vermogen en concurrentiekracht van de Biobased Economy in de regio West Brabant.

Het streven van CIV Biobased voor de komende jaren is:

  • Verbetering instroom in Biobased gerelateerde beroepsopleidingen;
  • Meer samenwerking tussen studenten van mbo en hbo in onderzoeks¬opdrachten van het bedrijfsleven en optimale aansluiting van Biobased MBO en HBO onderwijs;
  • het bij(scholen) van medewerkers van bedrijven;
  • een Platform voor permanente uitwisseling van kennis en informatie over Biobased ontwikkelingen tussen docenten van (v)mbo en hbo en de betrokken bedrijven;
  • verzorging van oriëntatietrajecten Biobased Economy in bedrijfsleven en onderwijs voor studenten van vo en vmbo;
  • onmiddellijke, succesvolle instroom van studenten op de arbeidsmarkt na voltooiing van hun opleiding.
Heeft uw bedrijf stageplaatsen voor onze biobased-studenten? Worstelt u met een vraagstuk waar onze studenten onderzoek naar kunnen doen? Heeft u handen tekort om een project vorm te geven? Dan kan CIV Biobased  misschien wel iets voor u betekenen. Andersom maken wij heel graag gebruik van de kennis uit het bedrijfsleven. Wij zijn steeds op zoek naar medewerkers uit het bedrijfsleven die gastlessen, lezingen of workshops voor onze studenten willen verzorgen. Of bedrijven die we klassikaal mogen bezoeken. Heeft u ons iets te bieden of wilt u ons iets vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van het CIV Biobased.
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!