Curio, Markiezaat College

Logo Curio, Markiezaat College

Hoofdlocatie: Nobellaan 50
Postbus 243,
4600 AE Bergen op Zoom

Tel. (0164) 281700
Fax (0164) 281777
E-mail: markiezaat@rocwb.nl
Website: www.markiezaat.nl

Directeur: dhr. drs. J.J.A.M. de Jongh

Opleidingslocaties:
Nobellaan 50-52-27, Bergen op Zoom
Aviolandalaan 35, Hoogerheide

Markiezaat College, basis voor een carrière in de Techniek

Onze wereld is ondenkbaar geworden zonder techniek en vakmensen, die dankzij een goede opleiding techniek maken, onderhouden en verbeteren spelen daarbij een nadrukkelijke hoofdrol.

Het échte werk

Het Markiezaat College in Bergen op Zoom verzorgt mbo techniekonderwijs. Ons werkgebied beslaat de gehele regio West-Brabant en een groot aangrenzend deel van Zeeland. Meer dan 2000 studenten kunnen terecht in de sectoren:

Het échte werk realiseren wij door het onderhouden van een duurzame relatie met het bedrijfsleven. Het vormt de basis van onze opleidingen, waardoor zij naadloos kunnen aansluiten op de praktijk.

Real life onderwijs

De samenwerking met het bedrijfsleven komt voort uit onze visie op onderwijs: een carrière start op school en onze opleidingen kunnen pas effectief zijn als ze onderdeel zijn van en ontwikkeld worden met het bedrijfsleven. Real Life onderwijs: leren in een werkomgeving. Daarmee zorgen we voor innovatie, creëren we een sterke technische arbeidsmarkt en worden onze studenten de gewilde vakmensen van morgen.

Groeikansen voor de sectoren

Daarnaast werken we in coalities met onderwijs- en bedrijfsorganisaties pro actief aan het behoud en de verbetering van competenties voor diverse vakgebieden op regionaal en landelijk niveau, zoals World Class Maintenance en MBO Luchtvaarttechniek. Onze expertise op het gebied van Procestechniek en Maintenance maakt ons tot een belangrijke speler binnen het nieuw opgerichte Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de biobased chemie.

Aansluitend op het programma Toptechniek in Bedrijf van het platform Bèta Techniek, worden deze centra de komende vijf jaar van essentieel belang om topsectoren voor de Nederlandse economie groeikansen te geven. Hiervoor nemen Onderwijs en Bedrijfsleven samen de verantwoording voor instroom van voldoende vakmensen en innovatie van de opleidingen.

Op Europees niveau werkt het Markiezaat College mee aan projecten, zoals Innmain en Pile Up. We stellen bedrijfsprofielen op, o.a. voor chemie operators en maintenance technici. Kwaliteitsverbetering en mobiliteit van vakmensen binnen Europa staan hierbij voorop.

Maatwerk voor bedrijven: Markiezaat Contract

Naast meer dan 100 reguliere mbo opleidingen voor een breed spectrum van technieksectoren, levert het Markiezaat College onder de noemer Markiezaat Contract ook hoogwaardig maatwerk voor bedrijven. Dat kan variëren van in company trainingen tot cursussen en opleidingen voor complete op maat gesneden trajecten voor uw bedrijf.

Een aanbod wat mede tot stand komt met onze samenwerkingspartners. Ook met maatwerk staat het Markiezaat College voor het échte werk.

Voor uitgebreide informatie over Markiezaat Contract kunt u contact opnemen met de heer M. van de Kreeke (zie algemene adresgegevens).

Interview met de onderwijsinstelling

Technische opleidingen Het Markiezaat College in Bergen op Zoom is een mbo-college voor technische opleidingen. De school kent de opleidingen: procestechniek mobiliteit & logistiek vliegtuigtechniek vormgeving-, bouw- en beschermingstechniek engineering, construction & maintenance installatie en elektrotechniek “We staan bekend als ‘school van het échte werk’”, weet Manfred van de Kreeke, manager van Markiezaat Contract en het onlangs gestarte Centrum voor Innovatief Vakmanschap Biobased Economy. Aansluiting op hoger onderwijs en bedrijfsleven De overheid wil dat het beroepsonderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven.  Daarvoor zijn er Centra voor Innovatief Vakmanschap opgericht. Ook Markiezaat Contract zorgt hiervoor. De contractpoot van het Markiezaat College helpt bedrijven tevens bij specifieke vragen en wensen. “Als ze maar te maken hebben met opleiden en kwalificeren van personeel. Maar we...

Volledig interview »