Graafschap College

Logo Graafschap College

Hoofdlocatie
J.F. Kennedylaan 49
7001 EA Doetinchem

Tel. (0314) 353500

E-mail: info@graafschapcollege.nl
Website: www.graafschapcollege.nl

Met bijna 9.000 studenten en 800 werknemers is het Graafschap College een groot regionaal opleidingencentrum (roc) voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo).  Onder het motto: "Leren doe je een leven lang", biedt het Graafschap College een gevarieerd aanbod van opleidingen.

Ruim aanbod

Het opleidingsaanbod van het Graafschap College is ruim, met hierin beroepsopleidende (bol) en beroepsbegeleidende (bbl) leerweg.

Sectoren die hierin naar voren komen zijn:

  • Economie & Dienstverlening
  • Techniek & Informatica 
  • Zorg & Welzijn

De sector Educatie & Participatie verzorgt de Entree-opleiding, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en opleidingen in het kader van Taalschool en Inburgering.

Maatwerk opleidingen

Vanuit de verschillende sectoren wordt er ook (maatwerk)scholing aangeboden aan bedrijven en instellingen.

Het Graafschap College is een grote organisatie, maar richt het onderwijs kleinschalig in. De diverse locaties hebben een eigen karakter en sfeer en moderne onderwijsfaciliteiten. Naast het feit dat de scholengemeenschap een ruim aanbod aan praktijkgerichte mbo-opleidingen aanbiedt, verzorgt het ook ook bedrijfs opleidingen, cursussen en trainingen.

Het Graafschap College biedt een antwoord op iedere opleidingsvraag, met zowel ons regulier opleidingsaanbod als met maatwerkscholing dat precies aansluit bij uw behoeften als bedrijf of instelling.

Heeft u vragen over bedrijfsopleidingen en cursussen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van maatwerkscholing? Neem dan gerust contact op met een van onderstaande relatiebeheerders.