Helicon MBO Tilburg

Logo Helicon MBO Tilburg

Spoorlaan 21-J
5038 CB Tilburg

Tel. (013) 4627110

E-mail: info.mt@helicon.nl
Website: www.helicon.nl

Helicon MBO Tilburg

De opleiding tot adviseur duurzame leefomgeving!

Leren met LEF, dat is wat de studenten van Helicon MBO Tilburg doen. Dagelijks zijn ze bezig met de thema’s van de toekomst en specialiseren ze zich op gebied van Vrije tijd, Water en energie, Stad en wijk, Biobased economie of Lifestyle. Helicon MBO Tilburg biedt een uitstekende opstap naar het hbo, maar bereidt studenten ook voor op de arbeidsmarkt door middel van stages en door intensief contact met het bedrijfsleven.

Basisjaar en specialisaties

Tijdens het eerste jaar volgen de studenten alle vijf specialisaties. In het tweede jaar kiezen ze voor één specialisatie en in leerjaar 3 studeren ze in die richting af. Zo worden zij breed duurzaam opgeleid en ontdekken ze wat het beste bij ze past. Helicon MBO Tilburg maakt voor de aansluiting met de praktijk dankbaar gebruik van haar vaste relaties. Stagebedrijven binnen het werkveld denken mee in de (opbouw van) de opleiding, leveren gastdocenten of spelen een rol in excursies en projecten. Leest u mee wat onze studenten voor u kunnen betekenen?

Nieuw! Specialisatie Biobased economie 

De wereld verandert naar een biobased economie; we willen alternatieven voor fossiele brandstoffen en niet-biologisch-afbreekbaar afval. De studenten die voor deze specialisatie kiezen, kijken met u naar de toekomst! Ze leren hoe ze restproducten kunnen hergebruiken in technische of biologische kringlopen. Denk aan: het verwaarden van restproducten, milieubewuste productie, stadslandbouw, circulaire processen.. Een specialisatie vol kansen!

Lifestyle

In Nederland ligt de levensverwachting rond de 82 jaar. Dat is een stuk ouder dan 10 jaar geleden! Om gezond te leven én te blijven, gaan onze studenten Lifestyle aan de slag met factoren die van invloed zijn op de gezondheid. Zoals stress, beweging, natuur en voeding. De opleiding levert adviseurs op het gebied van een gezonde levensstijl, die op de hoogte zijn van trends en ontwikkelingen. 

Stad en wijk 

Studenten die Stad en wijk kiezen, zorgen ervoor dat mensen in een stad niet náást, maar mét elkaar leven. Ze leren hoe ze samen met bewoners de leefbaarheid van een wijk kunnen vergroten. Onze studenten kunnen praktisch met u meedenken over het herontwerpen van een stadspark, maar ook over manieren waarop sociale cohesie versterkt wordt. 

Vrije Tijd

Evenementen, festivals en andere activiteiten kunnen en stúk duurzamer. En daar komt onze student Vrije tijd om de hoek kijken. Hoe zorgen we ervoor dat mensen op een verantwoorde manier genieten van hun quality-time in en rondom de stad? Dit vraagstuk lossen ze graag samen met u op!

Water en energie

Wat kunnen we samen veranderen waardoor de kwetsbaarheid voor klimaatverandering vermindert? Hoe kunnen we zorgen voor duurzame alternatieven, zoals zonnepanelen of warmtepompen? Waar zijn besparingen qua energieverbruik mogelijk? Zet onze studenten in voor bijvoorbeeld een duurzaamheidsscan of een opdracht rondom klimaatadaptatie!

Contact

Op zoek naar een stagiair? Of een passende samenwerking? Neem contact op met Yoni Herberigs, stagecoördinator en accountmanager, via y.herberigs@helicon.nl of (013) 4627 110.