Helicon MBO Tilburg

Logo Helicon MBO Tilburg

Spoorstraat 21
5038 CB Tilburg

Tel. (013) 4627110

E-mail: info.mt@helicon.nl
Website: www.helicon.nl

Opleidingsinstituut Helicon is in 2009 een nieuwe locatie gestart. De maatschappij verandert, en zo ook de arbeidsmarkt. Duurzaamheid, sociale innovatie en groen ondernemen spelen een steeds prominentere rol. Zaken die centraal staan op de Green Business School.

Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt

Het is voor het onderwijs een steeds grotere uitdaging om aansluiting te blijven vinden met het werkveld. Waar is behoefte aan  op de arbeidsmarkt en waarom? Als scholen leerlingen willen klaarstomen voor een baan met toekomstperspectief, zullen zij actief trends en ontwikkelingen in de gaten moeten houden.

Helicon MBO Tilburg

Helicon Opleidingen is een opleidingsinstituut dat deze essentie goed begrijpt. Samen met toonaangevende bedrijven is Helicon MBO Tilburg de Green Business School gestart. Op de deze school staat groen ondernemen centraal. De bedrijven zijn allen pioniers binnen hun vakgebied en begrijpen als geen ander dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft.

Leven lang leren

Leerlingen leren op de Helicon MBO Tilburg meer dan een vak. Na hun studie zijn zij klaar om het te maken in het bedrijfsleven. Daar houdt het leren vervolgens niet op. Op Helicon MBO Tilburg wordt namelijk de basis gelegd voor een ‘leven lang leren’. Dat begint met praktijkopdrachten op maat. Zo zijn er geen vaste stageopdrachten, maar wordt samen met een bedrijf voor iedere leerling een unieke stageopdracht geformuleerd.

Relatie met bedrijfsleven

Helicon MBO Tilbur maakt voor de aansluiting met de praktijk dankbaar gebruik van haar vaste relaties. Stagebedrijven binnen de domeinen water- & energiemanagement, vrijetijdsmanagement, stad- & wijkmanagement en lifestylemanagement. Dit zijn o.a. projectontwikkelaars, evenementenbureaus, energiebedrijven, waterschappen en woningcorporaties. Inmiddels heeft de school een relatie opgebouwd met zo’n 100 stagebedrijven. De helft daarvan levert ook gastdocenten of speelt een rol bij excursies en in onderwijsprojecten. In samenwerking met deze bedrijven word het onderwijs vormgegeven.

Partners in kennisontwikkeling

Helicon Opleidingen is doorlopend op zoek naar nieuwe relaties. Dit zijn bedrijven die het belang van duurzaamheid en sociale innovatie onderkennen. Daarnaast dragen zij graag hun steentje bij aan kennisontwikkeling en weten zij aanstormend talent te waarderen.

Ondernemende leerlingen

Leerlingen van Helicon MBO Tilburf zijn ondernemend en zien altijd kansen. Dit levert prachtige projecten op. Zoals het landschapsontwerp in opdracht van de Duurzaamheidsvallei of Nederlands’ eerste festivalmoestuin in opdracht van Mundial Productions. Leerlingen van de Green Business School zijn enorm ondernemend en zien altijd kansen.

BOL- en BBL-opleidingen

Naast de BOL-opleiding biedt Helicon MBO Tilburg ook BBL-opleidingen en cursussen. Ook deze worden in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en overheidsorganisaties aangeboden. Dit zijn bedrijfsopleidingen en cursussen binnen de domeinen duurzaamheid, groene ruimte, voeding, welzijn, recreatie & toerisme, ondernemen en management. De cursustrajecten worden veelal op maat aangeboden. De opleiding bedrijfsleider voor supermarktketen is hier een mooi voorbeeld van. Maar ook BBL Milieu en Ruimte, die in samenwerking met de Academie van Openbaar Bestuur wordt aangeboden, behoren tot de mogelijkheden.

Ideaal fundament

Helicon MBO Tilburg is een modern onderwijsinstituut met oog voor trends en ontwikkelingen. Toenemende internationalisering en digitalisering (social media trends) spelen hierin een belangrijke rol. Na een studie aan Helicon MBO Tilburg zijn leerlingen klaar voor het bedrijfsleven of een vervolgstap op het hbo.