Hogeschool SDO

Logo Hogeschool SDO

Spoorlaan 19,
4872 XM Etten-Leur
Postbus 57,
4870 AB Etten-Leur

Tel. (076) 8200865

E-mail: info@sdo.nl
Website: www.sdo.nl

Eén van de sleutelfactoren tot succes, voor elke organisatie, is het vermogen zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving. Dat was altijd al zo, maar vandaag de dag is flexibiliteit een keiharde voorwaarde om te overleven. De wereld verandert snel en de veranderingen zijn complex. Organisaties en mensen die zowel de fysieke als de mentale lenigheid hebben om mee te buigen in die dynamiek, zijn beter voorbereid op de toekomst.

Sinds 2002 is Stichting Deeltijd Opleidingen, ofwel Hogeschool SDO, officieel erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) en bieden wij  NVAO geaccrediteerde Hbo opleidingen voor Associate degree en Bachelor bedrijfskunde. Wij zijn gespecialiseerd in het inrichten van flexibele leertrajecten ten behoeve van organisaties en particulieren vanuit de gedachte dat een leven lang leren om duurzaam te kunnen blijven functioneren in onze samenleving  een noodzaak is geworden. 

Onze opzet vanuit erkend leren biedt organisaties en medewerkers een betekenisvolle toegevoegde waarde. Gefundeerde kennis, verbreding op een stevig niveau en toetsing van het geleerde zowel in theorie als in de praktijk. Onze aanpak resulteert  in validering  van leeruitkomsten en de stapsgewijze doorlopende weg naar een erkend diploma. Steeds meer dan ooit is er de behoefte aan voortdurende bij-, om- en opscholing en wettelijk erkende validering van deze inspanningen. Hogeschool SDO biedt flexibele hbo opleidingen voor volwassenen. Dat vindt plaats in de vorm van leren en werken met als doel een aantrekkelijke ontwikkelroute te bieden naar hbo niveau.

Wat kan Hogeschool SDO voor u betekenen?

Iedereen heeft zijn of haar manier van leren, iedereen heeft zijn leervoorkeuren.  Gepersonaliseerd leren, dat is waar wij voor staan. Ons aanbod bestaat van maatwerktrajecten tot hbo opleidingen en Associate degrees ( 2 jarige hbo opleiding).

Al onze ontwikkelroutes hebben een functiegerichte insteek. Dat wil zeggen dat de eigen functie en werksituatie van de deelnemende medewerkers centraal staat. Vooraf geeft u aan welke thema’s relevant zijn voor de functie, welke competenties men wil ontwikkelen en wat u daarmee uiteindelijk wilt bereiken.

Mensen leren het meeste door zelf dingen te doen en te ervaren. De  praktijkopdrachten worden uitgevoerd binnen de eigen organisatie.

Met als resultaat een direct zichtbare persoonlijke ontwikkeling en performanceverbetering op het werk.

Maatwerk

De Hbo-opleidingen van Hogeschool SDO kunnen specifiek voor een groep binnen een bedrijf of instelling worden georganiseerd. Dat kan zowel voor een korte leergang, als ook de Associate degree of Bacheloropleiding. De uitvoering van maatwerk erkende HBO opleidingen biedt het perspectief om intern bij uw bedrijf of organisatie op te leiden, in overzichtelijke, flexibele stappen en met een doorlopende leerlijn naar Associate degree en/of Bachelor. Het opleiding programma krijgt een officiële stevige lading en draagt bij tot verdere ontwikkeling van uw organisaties en uw medewerkers. Ons aanbod is zo flexibel dat u het leertraject van uw medewerkers helemaal kunt laten aansluiten op de doelstellingen en behoeften van uw organisatie.

Hbo opleidingen

De Hbo opleidingen van SDO bestaan uit de Hbo Leergangen, Hbo á la carte, Associate degree  en Hbo Bachelor.

Hbo Leergangen

De HBO-leergangen van Hogeschool SDO bieden een afgebakend programma met de kern rond bepaalde onderwerpen. Op een aantal veel voorkomende onderwerpen zijn leergangen samengesteld met elk 4 modules.

  • HBO Bedrijfskundig Management
  • HBO Salesmanagement
  • HBO Projectmanagement
  • HBO Leidinggeven

Hbo á la carte

Juist om meer gericht op maat invulling te geven aan organisatievraagstukken heeft Hogeschool SDO het concept HBO à la carte ontwikkeld. Dit betekent dat Hogeschool SDO een aantal bedrijfskundige hbo modules biedt die gecombineerd kunnen worden in een eigen compacte leergang. U kiest daarin zelf uw modules, zoals bijvoorbeeld leidinggeven, communicatie, of verandermanagement. U kunt zo kort en kernachtig opleiden waarmee verder gestudeerd kan worden naar een erkend diploma.

Associate degree

Hbo Associate degree is een officieel erkend tweejarig hbo-diploma. Het biedt een interessante toegevoegde waarde, juist omdat u na 2 jaar al een erkend hbo-diploma behaalt met de doorstroommogelijkheid naar hbo Bachelor in nog eens 2 jaar. Uiteraard kunnen ook hier delen van worden samengesteld, omdat de opbouw volledig modulair is.

  • HBO Associate degree Bedrijfskunde
  • HBO Associate degree Management in de Zorg
  • HBO Associate degree Retailmanagement
  • HBO Associate degree Payroll Professional
  • HBO Associate degree Improvement Analist

Vanuit deze opleidingen kan drempelloos verder worden gestudeerd in onze hbo Bachelor Bedrijfskunde.

Hbo Bachelor

Hogeschool SDO biedt met de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde een zeer aantrekkelijke opleiding. Het profiel van de opleiding bedrijfskunde is juist gericht op verdieping en verbreding en is dan ook geschikt voor vele functiegroepen om een volgende loopbaanstap te kunnen zetten. Door de volledig modulaire opbouw en vrije ruimte in de opleiding kunnen diverse uitstroomrichtingen en specialisaties worden ingezet.

Waarom Hogeschool SDO?

Hogeschool SDO is van start gegaan om erkend onderwijs voor volwassenen een aantrekkelijke invulling te geven. Onze missie is functiegericht opleiden en loopbaangericht ontwikkelen. We bieden flexibel onderwijs met diverse instroommomenten, op diverse locaties. Hogeschool SDO ambieert te innoveren om het hoger onderwijs voor volwassenen aantrekkelijk te maken. Waarden als persoonlijke aandacht, stapsgewijs studeren en flexibiliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Dit zie je dan ook terug in de wijze waarop wij werken.

Door de bedrijfskundige insteek leren wij de studenten over de schutting van hun eigen vakgebied  te kijken en organisatievraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te benaderen.  Zij ontwikkelen een onderzoekende en kritische houding. Daarmee verdiepen en verbreden zij hun talenten en worden zij breder inzetbaar. 

Kortom investeren in onze opleidingen betekent renderen in het probleem oplossend vermogen van uw organisatie en de employability van uw medewerkers.

Meer info?

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd vrijblijvend informatie aanvragen bij een van onze adviseurs of een brochure downloaden via de website van SDO.