Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Logo Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Locatie Tilburg
Meerkoldreef 6, Tilburg
Postbus 5017, 5004 EA Tilburg

Tel. (088) 507 82 00
E-mail: juridischehogeschool@fontys.nl
Website: www.juridischehogeschool.nl

Locatie 's Hertogenbosch
Hervenplen 2
5232 JE, ’s-Hertogenbosch

Tel. (088) 5256454
Email: juridischehogeschool@avans.nl
Website: www.juridischehogeschool.nl

De Juridische Hogeschool heeft regelmatig interessante vacatures die wij via onze website bekend maken.

De Juridische Hogeschool Avans & Fontys is de eerste aanbieder van de opleiding HBO-Rechten in Nederland en is in 2002 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen. Tot die tijd was rechten een opleiding waar universiteiten het ‘alleenrecht’ op hadden. Inmiddels verzorgt ons team van 120 medewerkers voor ruim 1600 studenten de voltijd- en deeltijdstudie HBO-Rechten. De Juridische Hogeschool heeft een kleinschalig karakter met korte lijnen tussen studenten, docenten en directie. Wij zijn een open leergemeenschap, die opleidt tot bekwame juristen: onafhankelijk, ondernemend, onderzoekend, flexibel, innovatief en maatschappelijk betrokken.

Juridisch professional

Onze juristen voelen zich verbonden met de wereld om hen heen, want het recht verandert voortdurend. Ze werken flexibel, samen met andere professionals in de organisatie en hebben een ondernemende houding. De hbo-jurist is praktisch en oplossingsgericht. Ook heeft hij innovatieve ideeën over het gebruik van digitale technologieën in het recht. Tot slot weet hij anderen te overtuigen, schrijft helder en correct én is klantgericht.

Afstudeeropdrachten

In de scriptiekiosk van de Juridische Hogeschool kunt u afstudeeronderzoeken per rechtsgebied inzien die door studenten sinds 2011 zijn gedaan. Binnenkort wordt de kiosk aangevuld met producten. Onze afstudeerders gaan voortaan naast hun juridische onderzoek ook een direct bruikbaar bijpassend product maken voor de organisatie waar zij afstuderen. Hierbij kunt u denken aan een beleids- of adviesdocumenten, maar ook een stappenplan, voorlichtingsbrochure of - bijeenkomst, presentatie, boek of een digitale beslisboom.

Interview met de onderwijsinstelling

Naam: Morgan Bosma Functie: Adjunct-directeur bij Juridische Hogeschool Avans-Fontys Gestart per: 1 juli 2016 Werkte voorheen als: Opleidingsmanager opleiding Tandprothetiek bij Hogeschool Utrecht Standplaats: Den Bosch Woonachtig in: Gemert             Waarom is het bedrijfsleven zo belangrijk voor de Juridische Hogeschool? Al vanaf de oprichting is onze opleiding van hoge kwaliteit en dat willen we graag zo houden. Daarom moet je continu de juridische ontwikkelingen in het werkveld volgen, zodat we daar ons onderwijs op kunnen laten aansluiten. We willen input vanuit organisaties hoe zij de hbo-jurist graag zien: “Waar is behoefte aan? Tegen welke juridische vraagstukken lopen zij aan?” Als we dit weten, kunnen we dat vertalen naar competenties die een hbo-jurist moet bezitten. We willen ook samen nadenken over vragen voor de toekomst en hoe onze juristen kunnen bijdragen aan...

Volledig interview »