Koning Willem I College

Logo Koning Willem I College

Hoofdvestiging
Campus Vlijmenseweg 2
5223 GW 's-Hertogenbosch
Postbus 122
5201 AC 's-Hertogenbosch

Tel. (073) 6249624
Opleidingeninfolijn (073) 6249600

Campus Onderwijsboulevard
Onderwijsboulevard 3
5223 DE 's-Hertogenbosch
Tel. (073) 6249624
Website: www.kw1c.nl

DE SCHOOL DIE DE TOEKOMST VERWELKOMT

In het land van Koning Willem I College is de toekomst belangrijk, vooral de toekomst van onze studenten en van onze samenleving.

We leven in een wereld waarin leren en werken elkaar steeds sneller afwisselen. Door nieuwe technologieën verdwijnen oude beroepen en ontstaan nieuwe vormen van werk.

Wij bereiden onze studenten voor op die nieuwe, flexibele wereld. Dat doen wij door onze studenten duurzaam, toekomstbestendig onderwijs te bieden. Door nauw samen te werken met het bedrijfsleven. Met als doel het verbinden van het talent van vandaag met de toekomst - die morgen al begint.

Community College

Het Koning Willem I College is een Community College. Dat wil zeggen dat we vooral iets niet zijn; we zijn namelijk géén educatief eiland. Wij zijn een plek waar de nieuwsgierigheid van studenten en de hoge eisen van samenleving en bedrijfsleven samenkomen. Een bruisend middelpunt van binnen- en buitenschoolse activiteiten die het leren bevorderen. Dankzij onze hoge maatschappelijke betrokkenheid, uitgebreide contacten en moderne manier van lesgeven, zijn we in staat mensen op te leiden die zelf iets kunnen bedenken, en het vervolgens ook zelf kunnen doen. Creatieve professionals die zich makkelijk aanpassen en zich breed kunnen ontwikkelen. De natuurlijke nieuwsgierigheid van onze studenten en de hoge eisen van het bedrijfsleven zijn voor ons de uitgangspunten.

Het Koning Willem I College

Het succes van de student is de reden van ons bestaan. Het Koning Willem I College is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijs Centrum voor middelbaar beroepsonderwijs, vavo en educatie. De school biedt goed, degelijk en eigentijds onderwijs in de domeinen  Economie, Zorg & Welzijn en Sport, Orde & Veiligheid, Techniek, Creatief, Entree, Horeca & Toerisme, Vavo en Educatie.

Contact

Heeft u vragen over stage (vraag en aanbod), opleidingen, samenwerking of andere projecten? Neem dan contact op met ons Bureau Bedrijven & Relaties, tel. (073) 624 99 18.

Interview met de onderwijsinstelling

Het Koning Willem I College  (KW1C) is een groot opleidingsinstituut, met maar liefst 24 afdelingen, aldus René van Uden. Hij is directeur van één van die onderdelen: de Middelbare Techniek School, meteen de grootste tak van allemaal. Samen met senior adviseur Bureau, Bedrijven & Relaties Jacques Doomernik vertelt hij over de bijzondere wijze waarop zij structureel en constructief de samenwerking opzoeken met bedrijven en andere werkgevers. Standaard bestaat hier niet Het KW1C heeft een aantal criteria waaraan opleidingen moeten voldoen en één ervan is zo naadloos mogelijk aansluiten bij de praktijk van het bedrijfsleven. “Ook wanneer het om-, bij, of nascholen betreft”, legt René uit. Hij heeft zo’n 1600 studenten onder zijn hoede op de Middelbare Techniek School, die op meerdere terreinen opleidt en traint. Denk aan elektrotechniek, werktuigkundige installatie, proces- en metaaltechniek, maar ook...

Volledig interview »