Koning Willem I College

Logo Koning Willem I College

Hoofdvestiging
Campus Vlijmenseweg 2
5223 GW 's-Hertogenbosch
Postbus 122
5201 AC 's-Hertogenbosch

Tel. (073) 6249624
Opleidingeninfolijn (073) 6249600

Campus Onderwijsboulevard
Onderwijsboulevard 3
5223 DE 's-Hertogenbosch
Tel. (073) 6249624
Website: www.kw1c.nl

DE SCHOOL DIE DE TOEKOMST VERWELKOMT

In het land van Koning Willem I College is de toekomst belangrijk, vooral de toekomst van onze studenten en van onze samenleving.

We leven in een wereld waarin leren en werken elkaar steeds sneller afwisselen. Door nieuwe technologieën verdwijnen oude beroepen en ontstaan nieuwe vormen van werk.

Wij bereiden onze studenten voor op die nieuwe, flexibele wereld. Dat doen wij door onze studenten duurzaam, toekomstbestendig onderwijs te bieden. Door nauw samen te werken met het bedrijfsleven. Met als doel het verbinden van het talent van vandaag met de toekomst - die morgen al begint.

Community College

Het Koning Willem I College is een Community College. Dat wil zeggen dat we vooral iets niet zijn; we zijn namelijk géén educatief eiland. Wij zijn een plek waar de nieuwsgierigheid van studenten en de hoge eisen van samenleving en bedrijfsleven samenkomen. Een bruisend middelpunt van binnen- en buitenschoolse activiteiten die het leren bevorderen. Dankzij onze hoge maatschappelijke betrokkenheid, uitgebreide contacten en moderne manier van lesgeven, zijn we in staat mensen op te leiden die zelf iets kunnen bedenken, en het vervolgens ook zelf kunnen doen. Creatieve professionals die zich makkelijk aanpassen en zich breed kunnen ontwikkelen. De natuurlijke nieuwsgierigheid van onze studenten en de hoge eisen van het bedrijfsleven zijn voor ons de uitgangspunten.

Het Koning Willem I College

Het succes van de student is de reden van ons bestaan. Het Koning Willem I College is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijs Centrum voor middelbaar beroepsonderwijs, vavo en educatie. De school biedt goed, degelijk en eigentijds onderwijs in de domeinen  Economie, Zorg & Welzijn en Sport, Orde & Veiligheid, Techniek, Creatief, Entree, Horeca & Toerisme, Vavo en Educatie.

Contact

Heeft u vragen over stage (vraag en aanbod), opleidingen, samenwerking of andere projecten? Neem dan contact op met ons Bureau Bedrijven & Relaties, tel. (073) 624 99 18.

Interview met de onderwijsinstelling

  Foto: Ger Nouws (Vivent) en Guus de Jong (Koning Willem I College)  De studenten worden zeer intensief begeleid door ervaren krachten binnen de zorg. Een vaste docent binnen Vivent, Imre Giesselbach, is docent binnen het Koning Willem I College en geeft les samen met Vivent-experts. De kruisbestuiving moet ertoe leiden dat het werkplezier binnen de zorg voor afgestudeerde studenten wordt vergroot. Daardoor moet de uitval zienderogen worden verkleind. Twee van de tien studenten blijven in de zorg Slechts twee van de tien studenten Verzorgende-IG met een diploma op zak blijven werken in de zorg. “Ze zijn erg jong als ze het mbo verlaten, net achttien of negentien jaar. Dan heb je nog niet goed in het vizier wat je precies wilt”, verklaart Ger Nouws, manager Personeel, Organisatie en Ontwikkeling bij Vivent de grote uitval. “Daarnaast is er een generatieverschil tussen het personeel dat bij ons werkt en de jong afgestudeerden die bij ons instromen....

Volledig interview »