KPC Groep

Kooikersweg 2, 5223 KA 's-Hertogenbosch
Postbus 482, 5201 AL s Hertogenbosch

Tel. (073) 6247247
Fax (073) 6247294
E-mail: info@kpcgroep.nl
Website: www.kpcgroep.nl

Kwaliteitsnorm:

  • CEDEO
  • ISO 9001

KPC Groep: veelzijdig advies voor school en omgeving

KPC Groep biedt het onderwijs advies op maat voor het verbeteren van leren en opleiden. Dit doen we voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. We haken in op actuele thema’s als passend onderwijs en opbrengstgericht werken, differentiëren en loopbaanleren. En werken zo met docent, team, school en omgeving toe naar het laten excelleren van elke leerling.

Inspringen op veranderend onderwijs

De wereld verandert razendsnel. Ook die van het onderwijs. Scholen vragen zich af hoe ze kunnen inspringen op de huidige maatschappelijke behoeften. Hoe ze blijven voldoen aan de regelgeving, die om de paar jaar verandert. Uiteraard speelt ook de aansluiting met het bedrijfsleven een rol. Hoe houdt een school de eigen professionalisering op peil? Hoe werkt een schoolleider toe naar doordacht leiderschap? En hoe blijft een docent voorzien in het bieden van voldoende kwaliteit? Complexe vraagstukken, waar KPC Groep het onderwijs bij helpt.

Advies voor passend onderwijs

KPC Groep biedt scholen veelzijdig advies, onder andere als het gaat om passend onderwijs. Samen met het onderwijs en samenwerkingspartners gaan we op zoek naar hoe zij hier optimaal invulling aan kunnen geven. We gaan samen aan de slag om te voldoen aan waar het om gaat bij passend onderwijs: elke leerling zo goed mogelijk voorbereiden op zowel een latere opleiding als de samenleving.

Opbrengstgericht werken en differentiëren

Passend onderwijs zet de individuele behoeften en talenten van een leerling voorop. Daarom besteden we als KPC Groep veel aandacht aan opbrengstgericht werken en differentiëren. Elke leerling heeft immers een eigen leertempo, een eigen leerstijl. We helpen de docent om die zo goed mogelijk te herkennen, ook als het gaat om hoogbegaafdheid. Samen met het onderwijs werken we toe naar het laten excelleren van elke leerling.

Loopbaanleren: zelf kiezen welke opleiding

Het loopbaanleren laat de leerling zelf de keuze voor een opleiding maken. De leerling krijgt zelf de regie, daarbij uiteraard ondersteund door de school en de docent. Met loopbaanleren, kortweg LOB, voorkomen we voortijdig schoolverlaten. In plaats daarvan ontdekken leerlingen volop hun talenten, tijdens een opleiding die bij ze past. KPC Groep helpt scholen om LOB optimaal vorm te geven.

De brug tussen onderwijs, bedrijf en wetenschap

Als KPC Groep hebben we naast adviseurs ook onderzoekers in huis. Daardoor zijn we in staat de link tussen wetenschap en onderwijs doordacht te kunnen leggen. En met die kennis sluiten we vervolgens aan op de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Bij KPC Groep zien we ons dus niet alleen als leveranciers van advies, maar vooral als bruggenbouwers voor het onderwijs. Als partner voor professionalisering en kwaliteit.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!