Landstede

Logo Landstede

Hoofdlocatie Harderwijk
Westeinde 31-33
3844 DD Harderwijk

Tel. 088-8507800

Locatie Raalte
Zwolsestraat 63a
8101 AB Raalte

Tel. 088-8508200

Hoofdlocatie Zwolle
Rechterland 1
8024 AH Zwolle

Tel. 088-8508000

E-mail: info@landstede.nl
Website: www.landstede.nl

Landstede is een ondernemende organisatie, die midden in de maatschappij staat. Wij bieden diensten aan op het gebied van beroepsopleidingen, voortgezet onderwijs en opleidingen voor volwassenen en ook op het gebied van welzijn, kinderopvang en kringloop. Vanuit de christelijke inspiratie zijn voor ons denken en handelen deze waarden leidend:

De waarde van het ontwikkelen van ieders talent
Landstede wil niet alleen beroepsmatige talenten ontwikkelen. Wij willen een organisatie zijn met hart voor de zaak en met serieuze zorg en aandacht voor elke persoon. Elk mens is voor ons een uniek en getalenteerd individu. Dat betekent dat wij oog hebben voor de persoonlijke eigenschappen en oorspronkelijke talenten van iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Met deze talenten creëren wij een toekomst.

De waarde van respect voor ieders eigenheid
In ons werken gaan we uit van ieders persoonlijke ontwikkelingsbehoefte. Maar onze eigen inspiratiebron en onze pedagogische, sociale en educatieve doelstellingen zijn medebepalend voor de manier waarop wij daaraan een bijdrage geven. Daarom moeten wij ons in woord en daad bewust zijn van onze waarden en normen. Tegelijk moeten wij ons rekenschap geven van de inhoud van ons werk en de belevingswereld van degene die wij begeleiden. Dit vereist een beroepshouding die wij ´normatieve professionaliteit´noemen. Het behoort tot onze professionaliteit om culturele verschillen te kunnen hanteren en er pedagogische verbindingen tussen te leggen.

De waarde van de ontmoeting met elkaar
Wij zijn geïnteresseerd in de uitwisseling, in wat er tussen mensen gebeurt. Wij leren nergens meer van dan van de ontmoeting met anderen. Het gaat ons om openheid en vrijheid, om respect voor de gevoelens van de ander. Bij Landstede vinden we het niet belangrijk het altijd met elkaar roerend eens te zijn. Wij willen met verschillen kunnen omgaan, daarom respecteren wij de levensbeschouwelijke opvattingen van de ander en verwachten datzelfde respect terug.

De waarde van de aandacht voor zingevingsvragen
Landstede wil ruimte geven aan mensen die wat zinnigs te zeggen hebben over het bestaan en over deze tijd. Wij geloven namelijk dat er meer is dan oppervlakkig vermaak en consumptie, meer in jezelf, meer tussen de mensen en meer tussen hemel en aarde. Ieder mens moet ook de uitdaging aangaan met het beste in hem- of haarzelf. Dat vraagt voor alle facetten van het leren, leven en werken aandacht en bewustwording.

De waarde van een ondeelbare verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de samenleving.
Bij Landstede zien we dat de maatschappij om ons heen vraagt om een generatie van waarde(n)volle probleemoplossers, aanpakkers en doordenkers. Mensen die waardengedreven en verantwoordelijk handelen, op basis daarvan kunnen samenwerken en zorg hebben voor hun omgeving. Dat komt terug in het opleiden en begeleiden van mensen en vereist professionaliteit van onze organisatie.