Radboud Universiteit Nijmegen

Logo Radboud Universiteit Nijmegen

Hoofdlocatie
Houtlaan 4
6525 XZ Nijmegen
Tel. (024) 3616161

E-mail: info@ru.nl
Website: www.ru.nl

De Radboud Universiteit Nijmegen is een klassieke, brede universiteit waar kwaliteit volgens internationale standaarden voorop staat. Binnen deze universiteit zijn vier wetenschapsdomeinen vertegenwoordigd: alfa, bèta, gamma en medisch. Alle vier zijn ze verankerd in en betrokken bij de samenleving. Medewerkers onderhouden banden met docenten, onderzoekers en studenten van andere universiteiten en met maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.

Interview met de onderwijsinstelling

Foto: Hein van der Pasch bij gebouw 2 van Mercator Science Park Nijmegen. “De universiteit wil dat kennis Societal Impact heeft” zegt Hein van der Pasch van Radboud Innovation. Kennisdeling De diepe wens om kennis te delen en te zorgen dat de maatschappij er werkelijk iets aan heeft, bestaat al lang. Zeker al vanaf de jaren zestig zoeken studenten en onderzoekers naar wegen om iets te betekenen voor de maatschappij. Relatief nieuw is de vorm waarin de RU dit doet, sinds 2015, namelijk via Radboud Innovation. “Radboud Innovation is als interne netwerkorganisatie een vehikel dat de RU inzet om wetenschappers te ondersteunen en meer kennis in de maatschappij te brengen.” Radboud Innovation koppelt maatschappelijke thema´s aan wetenschappelijk onderzoek. Zo kan wetenschappelijke kennis bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Societal impact Vanuit de universiteit, gevestigd op de campus Heijendaal, vlak bij station Nijmegen...

Volledig interview »