ROC Nijmegen

Logo ROC Nijmegen

Hoofdlocatie
Campusbaan 6
6512 BT Nijmegen

Postbus 1046
6501 BA Nijmegen

Tel. (024) 890 4500

E-mail: info@roc-nijmegen.nl
Website: www.roc-nijmegen.nl

ROC Nijmegen: leren voor het beroep van de toekomst

ROC Nijmegen streeft naar de beste match tussen het talent van de student en de vraag vanuit de arbeidsmarkt in de regio. Daarom werken we continu aan onze onderwijsvisie. Zo gaan we mee met de veranderingen op de arbeidsmarkt en zoeken we naar de beste manier om jonge mensen voor te bereiden op het beroep van de toekomst.

Onderwijs ROC Nijmegen

De maatschappij en de arbeidsmarkt veranderen in hoog tempo. Hoe verandert het onderwijs van ROC Nijmegen hierin mee?  “We hebben veel nieuwe inzichten over hoe onderwijs en leren werkt,” zegt Joris Bovy, programmamanager Onderwijsvisie bij ROC Nijmegen. “Elke student heeft een eigen manier van leren. Het is de taak aan het onderwijs om op deze verschillen te kunnen inspelen en hier recht aan te doen. Als een student zelf regie kan voeren over zijn of haar opleiding werkt dat enorm motivatieverhogend.”

Naar intrinsiek gemotiveerde studenten en medewerkers

Het bedrijfsleven heeft behoefte aan mensen die hun eigen talenten kennen. Met een aantal bedrijven voerde ROC Nijmegen gesprekken over de onderwijsvisie. Bovy: “Bedrijven geven aan dat zij medewerkers willen die proactief en kritisch zijn, die intrinsiek gemotiveerd zijn en werken vanuit principes in plaats van regels. Meer werken vanuit: waar sta ik voor.”

Joris Bovy maakte een “validatieronde” voor de onderwijsvisie langs het bedrijfsleven. Om te toetsen of deze visie aansluit bij de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de kwaliteiten die bedrijven zoeken bij beginnende beroepsbeoefenaren. Zo noemde Antoine Driessen, directievoorzitter van Rabobank Rijk van Nijmegen, de termen verandervermogen, vitaliteit en vakmanschap als belangrijke competenties. Bovy: “Als je vitale in zichzelf investerende mensen wilt, dan moet je daar al mee bezig zijn tijdens hun opleiding.”

Co-creatie van onderwijs en bedrijfsleven

Hoe verweeft ROC Nijmegen deze brede visie in het onderwijs? Dat gebeurt onder meer door co-creatie van onderwijsteams met het bedrijfsleven. Een concreet voorbeeld is het onderwijsteam Pedagogisch Werk. Zij werken aan een omslag in het onderwijs naar gepersonaliseerd leren, in samenwerking met de instellingen in dat werkveld. Via verschillende werkvormen worden instellingen en bedrijven actief betrokken bij het vormgeven van het onderwijs. Zo zijn er meetings geweest waar ouders, studenten, docenten en professionals uit het werkveld aanwezig waren. 

“Er zijn meer voorbeelden,” zegt Bovy. “De ICT-opleidingen gaan werken met leerdoelen. Vanuit eigen leervragen gaan studenten op zoek naar een passende stageplek. Dat zijn leervragen als: hoe kan ik beter samenwerken in een team? De ICT-opleidingen zetten dit actief op met bedrijven met als doel dat je dan ook echt samen gaat opleiden. Een stage is een leerervaring. Door in gesprek te gaan met bedrijven en alumni om een netwerk te vormen zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst voldoende goede beginnende beroepsbeoefenaars zijn. Dan voel je je samen verantwoordelijk om dit voor elkaar te krijgen.”

Up-to-date onderwijsvisie bij ROC Nijmegen

Coaching en begeleiding is ontzettend belangrijk in dit hele proces van de ontwikkeling naar intrinsiek gemotiveerde studenten en medewerkers. Bovy: “Daar ligt de sleutel. We hebben nu een up-to-date onderwijsvisie die aansluit bij de leerling én bij het bedrijfsleven. We zijn continu in ontwikkeling.”

Interview met de onderwijsinstelling

Foto Bram Willems: Steve Huisman, projectleider Wold Expo Dubai 2020 in Dubai.  Meer dan 200 landen doen mee, zo ook Nederland met het thema water, voedsel en energie. Bijna 100 studenten van verschillende opleidingen horeca, hospitality en groen (landscaping) mogen stage lopen in het Holland Paviljoen, maar ROC Nijmegen ziet ook kansen voor studenten uit andere opleidingsrichtingen. Daarom willen ze met zoveel mogelijk bedrijven in contact komen die actief deelnemen of toeleverancier zijn van de World Expo. Holland Paviljoen Dit interview vindt plaats vanuit Abu Dhabi. Daar begeleidt Steve Huisman, projectleider World Expo Dubai 2020 en docent mediavormgeving, drie studenten tijdens hun stage. Een mooi moment om ook alvast contacten te leggen voor de World Expo. Voor de 96 studenten van de opleidingen horeca, hospitality en groen zijn de rollen al verdeeld. Zij gaan bezoekers ontvangen (hospitality) en van eten en drinken voorzien (horeca). In het Holland Paviljoen staat...

Volledig interview »