Samen Slim Bouwen aan de Toekomst

Logo Samen Slim Bouwen aan de Toekomst

Postbus 1330
5004 BH Tilburg

E-mail: info@samenslimbouwen.nl
Website: www.samenslimbouwenaandetoekomst.nl

De bouwbranche verandert in hoog tempo van een traditionele, aanbodgestuurde sector in een flexibele, marktgerichte branche. Innovatieve thema’s zijn bijvoorbeeld ketensamenwerking, duurzaamheid, prefab bouwen, BIM, LEAN en het ondernemerschap van flexwerkers en zzp’ers.

Met ‘Samen Slim Bouwen aan de Toekomst’ spelen de opleidingen samen met het bedrijfsleven in op die veranderingen, En zorgen dat afgestudeerde studenten beschikken over de kennis en vaardigheden, die aan de bouwers en installateurs van de toekomst worden gesteld.

Deze ambitie pakken onderwijs, overheid en bedrijfsleven gezamenlijk aan door:

  • Het opzetten van een kenniscluster voor bouw en installatietechniek
  • Het vernieuwen van het curriculum van de bouw en installatie-opleidingen om studenten af te leveren met de juiste kwalificaties en de vaardigheid om zich snel de nieuwste ontwikkelingen eigen te maken
  • Vraaggerichte onderwijsvernieuwing, inhoudelijk en organisatorisch
  • Het realiseren van doorlopende leerlijnen mbo – hbo – wo.

De innovatie krijgt vorm in de vier koepelthema’s, namelijk sociale, vakinhoudelijke, instrumentele en conceptuele vaardigheden. Verschillende werkgroepen gaan met deze thema’s aan de slag, gericht op studenten, docenten en bedrijven.

Penvoerder/initiatiefnemer is ROC Tilburg, samen met Summa Bouw. Voor beide scholen gaat het om de opleidingen in de bouw- en installatietechniek. Bij het project zijn verschillende bouw-brede ondernemingen betrokken en verder brancheorganisaties, gemeentelijke en provinciale overheden, woningcorporaties, een hogeschool en universiteiten.