Scalda

Logo Scalda

Vlietstraat 11a
4535 HA Terneuzen
Postbus 102
4530 AC Terneuzen

Tel. (0115) 64 16 00
Fax. (0115) 61 21 51

E-mail: info@scalda.nl
Website: www.scalda.nl

Samen werk maken van opleiden in Zeeland

Scalda brengt het in de praktijk

Veel Zeeuwse bedrijven hebben een tekort aan arbeidskrachten. Door een dalend aantal jongeren zal de studentenpopulatie van Scalda de komende tien jaar met zo’n 12% afnemen. Tegelijk gaan technologische ontwikkelingen steeds sneller en leidt de school steeds meer op voor een wereld die we nog niet kennen. Het aantal studenten dat meerdere bijzondere ondersteuningsvragen heeft, neemt sterk toe. Maatschappelijk vraagstukken op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en energietransitie vragen de volle aandacht.

Breed, modern en flexibel

Het zijn deze ingrijpende ontwikkelingen die Scalda ertoe gebracht heeft het roer drastisch om te gooien. De school wil zorgen voor een breed, modern en flexibel onderwijsaanbod dat niet alleen goed opleidt, maar dat studenten ook bindt aan Zeeland. Dat studenten een toekomst biedt met onderwijs en werk die passen bij de samenleving, de economie en het DNA van de provincie Zeeland.

Scalda: het enige algemeen toegankelijke Zeeuwse ROC

Scalda is het enige algemeen toegankelijke Zeeuwse ROC. De school voelt een grote verantwoordelijkheid voor de regio. Immers, wanneer Scalda opleidingen niet aanbiedt, zullen Zeeuwse jongeren in veel gevallen die opleiding niet kiezen. Scalda wil daarom een breed aanbod in stand houden. En wanneer de school jongeren niet als student toelaat, zullen ze doorgaans vanwege de afstand niet voor een ander ROC kiezen. Scalda wil daarom zoveel mogelijk studenten kansen bieden. Ze investeert veel in een goede begeleiding en werkt daarin intensief samen met onder meer de gemeenten, de GGD Zeeland en toeleverende scholen. De jongeren zelf en de Zeeuwse economie vragen dat de school bij iedereen eruit haalt wat erin zit. In de visie van Scalda kan iedere student op zijn eigen niveau excellent zijn, wanneer hij boven zichzelf uitstijgt.

Onderwijs in de praktijk

Om een breed, modern en flexibel aanbod te realiseren biedt Scalda haar onderwijs steeds meer in de praktijk aan. Het onderwijs wordt ‘hybride’. Dat kan en gebeurt op verschillende manieren. Alle varianten hebben echter gemeen, dat een intensieve samenwerking met bedrijven, instellingen en/of overheden onmisbaar is. Bij sommige opleidingen ‘haalt Scalda bovendien de praktijk in de school’. Denk aan de studentenleerbedrijven bij de ICT- en de kappersopleiding, die opdrachten verrichten voor echte klanten. Of aan Technum in Vlissingen en het Centrum voor Toptechniek en de proeffabriek Procestechniek in Terneuzen, waarin naast vmbo en mbo ook bedrijfsscholen participeren.

School in de bedrijven

Bij steeds meer opleidingen realiseert Scalda daarnaast het onderwijs in de bedrijven of instellingen zelf. Dat past bij de leerstijl van veel studenten. De kennis en expertise die ze leren, is nergens méér up-to-date dan daar. Scalda brengt zo modern onderwijs in de praktijk. Tegelijk biedt het werkgevers de kans jongeren aan zich te binden en hun opleiding tot op zekere hoogte naar hun hand te zetten. Het streven is zo ook meer van hen voor Zeeland te behouden, ook wanneer zij na het mbo verder gaan in het hbo. Door deze ontwikkeling maakt Scalda het onderwijs ook meer ‘thuisnabij’. Studenten hoeven gemiddeld minder ver te reizen voor hun opleiding. Gelet op het grote probleem dat de bereikbaarheid van school voor velen is, is dat niet onbelangrijk. Voorbeelden van dit ‘in de praktijk brengen’ zijn wijkleerbedrijven, zoals de zorg- en welzijn opleidingen die Scalda onder meer heeft in Goes. Studenten van het nieuwe Scalda Groen College hebben geregeld dagen les in onder meer een manege, een hoveniers- of loonbedrijf, afhankelijk van hun keuze. Maar denk ook aan de hybride leeromgevingen van het CIOS in Roosendaal en binnenkort onder meer Schouwen-Duiveland.

Praktijkroutes

De meest verregaande vorm van hybridisering is die van de praktijkroute. In zo’n route wordt het onderwijs volledig naar de praktijk verplaatst en in bedrijven of instellingen gerealiseerd, inclusief de nodige theorie. De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg is in 2018 haar tweede jaar ingegaan, nu nog op niveau drie maar straks ook op andere niveaus, tot het hbo toe. De praktijkroute Economie is voor een fors aantal opleidingen gestart in Zeeuws- Vlaanderen. In beide praktijkroutes krijgen nu per leerjaar ongeveer vijftig studenten onderwijs, maar dat aantal zal de komende jaren fors stijgen. De opleidingen horeca en toerisme starten begin 2019 met een eerste pilot voor een praktijkroute in de gemeente Veere, waarna later Sluis en Schouwen-Duiveland zullen volgen.

Partnerschap gevraagd

Dit alles is natuurlijk alleen samen met bedrijven en instellingen te realiseren. Zij moeten bereid zijn te investeren in een goede opvang en begeleiding van de studenten en in lesruimte, om waar nodig in wat Scalda ‘werkplaatsen’ noemt, theorieles te kunnen krijgen. Maar Scalda wil meer. De school roept Zeeuwse bedrijven en instellingen op met Scalda een partnerschap aan te gaan, waarin niet alleen studenten worden opgeleid tot goede werknemers, maar diezelfde werknemers zich ‘een leven lang’ met inzet van het cursus- en contractonderwijs van Scalda kunnen blijven ontwikkelen. Een voorbeeld van een dergelijke strategische alliantie is het ‘ecosysteem’ van bedrijven en kennisinstellingen voor de realisatie van grootschalige energietransitie-projecten, zoals Wind op Zee, waarin Scalda een belangrijke rol speelt. Een ander voorbeeld is FoodLab, waarin naast Scalda een aantal gerenommeerde restaurants en vmboscholen participeren. Door een dergelijke intensieve en duurzame samenwerking in Zeeland houden partners samen niet alleen breed en goed Zeeuws mbo-onderwijs in stand, maar zorgen ze voor het behoud van goed opgeleide werknemers. Zo houden we samen Zeeland in bedrijf!


De colleges van Scalda 

 1. College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening 
 2. College voor Dienstverlening
 3. College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging 
 4. College voor Hotelmanagement en Gastronomie 
 5. College voor Maintenance en Procestechniek 
 6. College voor Techniek en Design 
 7. College voor Uniformberoepen 
 8. College voor Brood en Banket 
 9. College voor Toerisme 
 10. College voor Educatie 
 11. College voor Welzijn 
 12. College voor Vavo 
 13. Groen College
 14. Maritiem en Logistiek College De Ruyter
 15. MBO DANS Goes
 16. CIOS Goes