Scalda

Logo Scalda

Vlietstraat 11a,
4535 HA Terneuzen
Postbus 102,
4530 AC Terneuzen

Tel. (0115) 64 16 00
Fax (0115) 61 21 51

E-mail: info@scalda.nl
Website: www.scalda.nl

Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Het heeft zeven vestigingen verspreid over Zeeland. Scalda telt veertien colleges: van Brood en Banket tot het CIOS en van Techniek en Design tot Uniformberoepen. Daarmee lijkt de school erg groot, maar per college is de aanpak kleinschalig. Elk college heeft een eigen geur, smaak en karakter.

Ontdek je eigen Scalda

Voor studenten is het maken van een studiekeuze een flinke uitdaging. Omdat Scalda zoveel mogelijkheden biedt, heeft de school een campagne gelanceerd: Ontdek je eigen Scalda. Hierin doorlopen aankomende studenten diverse stappen om uit te zoeken welke opleiding bij hen past. Het is een ontdekkingstocht waarvan het doel is dat iedere student zijn eigen plek bij Scalda vindt. Scalda vindt naast het opleiden van studenten tot vakmannen en -vrouwen ook persoonlijke ontwikkeling belangrijk. De school streeft ernaar les te geven in een prettige, ordelijke en mensgerichte omgeving waar studenten zich thuis voelen.

Aansluiten maatschappij 

De maatschappij is volop in ontwikkeling. Datzelfde geldt voor onderwijs. Scalda wil met het onderwijsaanbod zo goed mogelijk aansluiten op de maatschappij. Onderwijs gaat verder dan het toewerken naar een diploma: daarna moeten studenten toegerust zijn om aan de slag te gaan. Om goed aan te sluiten op wat de markt wil, werkt Scalda samen met bedrijven. Voordeel is dat bedrijven op die manier een inhoudelijk steentje bij kunnen dragen bij de opleiding van het personeel van de toekomst. Ze krijgen een vinger in de pap.

Stage-adressen

Scalda is altijd op zoek naar samenwerking met het regionale bedrijfsleven en regionale overheden. Zeker innovatieve bedrijven mogen zich aansluiten. Op die manier zorgen Scalda en lokale ondernemers en overheden samen voor onderwijs dat meebeweegt met de wensen van de maatschappij. Scalda beschikt al over prachtige relaties. Zo zijn ze bijvoorbeeld trots op de sterrenrestaurants waar studenten stagelopen. Dit soort stages biedt een prachtig begin van een carrière.

Colleges Scalda

De colleges van Scalda zijn: Brood en Banket, CIOS Goes-Breda, Commerciële en Zakelijke Dienstverlening, Educatie, Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging, Hotelmanagement en Gastronomie, Maintenance en Procestechniek, Maritiem en Logistiek College De Ruyter, MBO Dans Goes, Techniek en Design, Toerisme, Uniformberoepen, Vavo en Welzijn. Op www.scalda.nl vind je welke opleidingen op welke locaties worden aangeboden.