Technische Universiteit Eindhoven

Logo Technische Universiteit Eindhoven

De Zaale 2
5612 AJ Eindhoven
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Tel. (040) 2474747

E-mail: info@tue.nl
Website: http://www.tue.nl

Een Technische Universiteit van internationale allure

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksgedrevenen ontwerpgerichte technologie-universiteit van internationale allure,die zich bezighoudt met onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.

Onderwijs

Op onderwijsgebied leidt de TU/e ingenieurs op, die beschikken overeen stevige wetenschappelijke basis en diepgang én over de nodige competentiesom zich succesvol in uiteenlopende maatschappelijke sectoren en functies tekunnen ontplooien. Daarnaast leidt zijontwerpers en onderzoekers op, evenals academisch geschoolde leraren in de exacte vakken.

Onderzoek

Op onderzoeksgebied richt de TU/e zich bij voorkeur op die deelterreinen van de engineering science & technology waaropzij in de internationale wetenschappelijke wereld een rol van betekenis speelt of kan gaan spelen én waarop zij betekenisvolle impulsen kan geven aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken enhet versterken van de kennisintensieve industrie.

Kennisvalorisatie

Op het gebied van de kennisvalorisatie zet de TU/e zich er voor in dat haar onderzoeksresultaten worden vertaald in succesvolle innovaties en tot nieuwe bedrijven leiden. Zij stimuleert studentenen medewerkers te kiezen voor ondernemerschap.

Technologische uitdagingen

De wereld staat voor grote uitdagingen op gebieden als energie, klimaat, gezondheid,veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit en communicatie. Technologische concepten zijn nodig om deze uitdagingen het hoofd te kunnen beiden.

Speerpunten TU/e

De TU/e draagt actief bij aan het bieden van oplossingen voor deze maatschappelijke uitdagingen en focust zich dan ook de komende tien jaar op de volgende drie hoofdlijnen:

  1. Differentiatie van onderwijs
  2. Krachtenbundeling van onderzoek in Strategic Areas van maatschappelijk belang: Energy, Health en Smart Mobility
  3. Het uitbouwen van de TU/e-campus toteen Science Park van nationaal belang, met volop mogelijkheden voor hightech starters