University College Roosevelt

Logo University College Roosevelt

Lange Noordstraat 1, 4331 CB Middelburg
Postbus 94, 4330 AB Middelburg

Tel. (0118) 655500
Fax (0118) 655508
E-mail: info@ucr.nl
Website: www.ucr.nl

University College Roosevelt is de jongste loot aan de stam van het hoger onderwijs in Zeeland. UCR vertegenwoordigt een vorm van academisch onderwijs die net iets verder gaat dan de gewone universiteit. Zo stelt ze hogere eisen aan studenten en docenten en biedt ze een uitdagender programma van intensiever en kleinschaliger onderwijs.
Daarom wordt ze ook wel een honors college genoemd. Alle academische vakken zijn op de University College Roosevelt aanwezig:

  • de natuurwetenschappen zoals natuurkunde, biologie, scheikunde, wiskunde, informatica en neurowetenschappen;
  • de sociale wetenschappen, zoals sociologie, antropologie, geografie, politicologie, recht, economie en psychologie;
  • de geesteswetenschappen, zoals filosofie, theologie, letterkunde, taalkunde, geschiedenis en kunstgeschiedenis, maar ook
  • de kunsten, zoals muziek en beeldende kunst.

Anders dan anderen

Een paar zaken zijn bijzonder aan de University College Roosevelt. Het internationale karakter is er één: de aanwezigheid van studenten en docenten uit de hele wereld ‘internationaliseert’ ook de Nederlandse studenten. De voertaal is Engels en studenten dienen zich in nog een tweede Europese taal te bekwamen.

De intensiteit van het onderwijsproces is eveneens bijzonder. Anders dan doorgaans het geval is op de universiteiten in ons land zweert de University College Roosevelt bij kleinschaligheid: geen grote collegezalen met honderden al dan niet geïnteresseerde studenten, maar altijd kleine groepen van maximaal 25 studenten die intensief contact onderhouden met elkaar en met de docent.

Ook het programma van University College Roosevelt ziet er anders uit dan tot nu toe gebruikelijk. In feite volgt de Academy het Angelsaksische model van het Liberal Arts & Sciences college. Dit betekent dat studenten niet direct voor een studierichting moeten kiezen, maar dat ze zich in de loop van hun driejarig traject steeds nadrukkelijker kunnen gaan specialiseren op precies die vakken waarin ze goed zijn.

In dat model is het goed mogelijk om een hoogwaardige specialisatie of ‘major’ in natuurkunde te doen in combinatie met een ‘minor’ in muziek of filosofie, of een ‘major’ in politicologie met een ‘minor’ in geschiedenis. Juist die mogelijkheid om zoveel mogelijk facetten van het eigen talent tot ontwikkeling te brengen, biedt jonge mensen de kans om in academische en beroepsmatige zin ver te komen.

Tenslotte is de University College Roosevelt een residentieel college: studenten en docenten wonen op de plaats waar ze studeren of doceren. Vandaar dat in de onmiddellijke omgeving van de mooiste onderwijslocatie van Nederland – het prachtige middeleeuwse stadhuis in het centrum van Middelburg – een viertal studentenhuizen onderdak biedt aan de 600 studenten van UCR.

Stages en onderzoek

Vanwege de indeling van het onderwijsprogramma (twee intensieve semesters van vijftien weken) blijft er voor studenten van University College Roosevelt relatief veel tijd beschikbaar om stage te lopen in bedrijven en instellingen. Afhankelijk van hun studie-interesse zullen studenten geïnteresseerd zijn in stages of zomerbanen bij advocatenkantoren, rechtbanken, zorgorganisaties, overheden, woningcorporaties en bedrijven.

Ook bestaat de mogelijkheid dat UCR-studenten voor genoemde organisaties, al of niet onder begeleiding van UCR-docenten, onderzoek doen. Daarnaast kunnen docenten/onderzoekers zelf concrete onderzoeksprojecten uitvoeren of in-company cursussen verzorgen. Te denken valt dan aan taalcursussen, maar ook aan cursussen in onderhandelingsvaardigheid, sociaal beleid, politiek en vele andere onderwerpen.

Interview met de onderwijsinstelling

Dat leren denken vanuit een ander perspectief is één van de sterke kanten van het internationaal georiënteerde University College, onderdeel van Universiteit Utrecht. Keuzevrijheid in onderwijsprogramma Voor Denise zelf was de keuzevrijheid in onderwijs een van de redenen om in 2008 te kiezen voor het volgen van haar bachelor aan de toen nog relatief onbekende UCR. Inmiddels bestaat de universiteit ruim tien jaar. De programma´s van Roosevelt staan internationaal goed aangeschreven. Denise: “Mijn eerste keuze was Politicologie. Al tijdens het eerste semester kwam ik erachter dat dat het voor mij niet was. Ik kon vervolgens heel makkelijk overstappen naar Sociale Antropologie/Psychologie in combinatie met een minor Religie Wetenschappen. Ik hoefde niet te stoppen met mijn studie maar volgde gewoon een andere route. Overigens een van de redenen waarom het slagingspercentage bij ons hoog is en het uitvalpercentage laag.” University College...

Volledig interview »