ViaQuales

Logo ViaQuales

Handelsweg 11
4879 AJ Etten-Leur
Postbus 167
4870 AD Etten-Leur

Tel. 088-0184300

E-mail: info@viaquales.nl
Website: www.viaquales.nl

ViaQuales 

Een sterke en toekomstbestendige sector Transport & Logistiek in West-Brabant: daar maakt ViaQuales zich hard voor. Deze non-profit bemiddelaar koppelt niet alleen arbeidskrachten in opleiding aan bedrijven, maar zorgt ook voor goede contacten tussen onderwijsinstellingen en het werkveld.

ViaQuales staat voor ‘de weg naar kwaliteit’. Een opleiding met ViaQuales is voor studenten de beste weg naar een toekomstbestendig diploma en een goede baan. Voor bedrijven is samenwerking met ViaQuales de kortste route naar getalenteerde medewerkers en voor onderwijsinstellingen is ViaQuales hét pad naar goede contacten met het bedrijfsleven.

De sector Transport & Logistiek dreigt de komende jaren - door vergrijzing en groei - te maken te krijgen met tekorten op de arbeidsmarkt. ViaQuales wil die dreiging tegengaan. Wij zorgen daarom dat de instroom vanuit het onderwijs zo goed mogelijk aansluit op de wensen van ondernemers.

Getalenteerde arbeidskrachten

Dankzij goede contacten met het onderwijs, beschikt ViaQuales over een groot bestand arbeidskrachten in opleiding om vacatures in de logistieke sector in te vullen. ViaQuales kan medewerkers bij u plaatsen of aan uw bedrijf uitzenden.

We ontzorgen bedrijven in hun contacten met de onderwijsinstelling: u heeft één contactpersoon bij ViaQuales, die voor u ook het contact met de school onderhoudt. De onderwijsinstelling kan op haar beurt de stagebegeleiding aan ons uitbesteden. Zo zijn de lijntjes kort.

Kundige gastdocenten bij ViaQuales

ViaQuales helpt scholen bij het vinden van gastdocenten uit het bedrijfsleven. Zij zorgen voor nuttige kruisbestuiving tussen onderwijs en werkveld. Gastdocenten brengen de laatste ontwikkelingen op de werkvloer mee naar school, en houden zo de kennis van het docententeam up-to-date.

Daarnaast helpt een gastdocentschap de betrokken ondernemer om zijn ideeën en behoeftes over te brengen op de scholen en zo het onderwijs meer aan te laten sluiten bij de vragen van de praktijk. Heeft u interesse in een rol als gastdocent, dan kan ViaQuales voor u bemiddelen. Als gastdocent heeft  u direct invloed op het lesprogramma. Bovendien is de school een kweekvijver van talent. Als gastdocent ziet U persoonlijk welke studenten een aanwinst kunnen zijn voor uw bedrijf.

Financiering voor studenten

Sommige studenten zien op tegen de hoge kosten van met name de chauffeursopleiding (maar ook andere logistieke opleidingen) . Die drempel wil ViaQuales graag wegnemen. Studenten kunnen bij ons geld deelnemen aan een spaarplan om zo de kosten van hun rijbewijs te betalen.

Dat kan renteloos en tegen soepele voorwaarden, die rekening houden met de persoonlijke situatie van de student. De aflossing gaat via een inhouding op het salaris dat de student verdient op zijn leerwerkplek. Hoe snel hij of zij aflost, kan de student zelf bepalen.

Zij-instromers

Ook voor wie de overstap wil maken naar Transport & Logistiek vanuit een andere sector of vanuit een uitkering, kan bij ViaQuales terecht. Deze zij-instromers kunnen ook gebruik maken van onze bemiddelings- en opleidingsmogelijkheden.

ViaQualis: smeerolie tussen onderwijs en bedrijfsleven

ViaQuales brengt de wensen en dromen van ondernemers in kaart, en brengt die over aan het onderwijs. Bovendien versterken we met netwerkactiviteiten de banden tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Zo vormen wij de smeerolie tussen het bedrijfsleven en de scholen.

Werken aan een goed imago

Met allerlei activiteiten werkt ViaQuales aan het imago van de sector, bijvoorbeeld met informatieavonden voor jongeren en zij-instromers, om zo te bereiken dat talenten ook echt voor de Transport & Logistiek kiezen!

Interview met de onderwijsinstelling

Het werk van een planner is vandaag de dag niet meer te vergelijken met dat van tien jaar geleden. De digitalisering in de branche mag dan vele voordelen hebben, ze betekent wel dat je als werknemer moet leren omgaan met de nieuwe systemen. Veel bedrijven kiezen ervoor om een voormalig chauffeur of magazijnmedewerker op die stoel te zetten. Vroeger ging dat prima, maar tegenwoordig is dat zonder serieuze omscholing eigenlijk te veel gevraagd. En dus moeten ondernemingen het meer van schoolverlaters hebben. Een opleiding tot planner bestaat weliswaar op hbo- en mbo 3-niveau, maar de instroom vanuit het vmbo is haast nihil. De opleiding is onbekend, tijd om daar iets aan te doen. In het nieuwe schooljaar zal het Radius College een nieuwe opleiding ontwikkelen die ook nog eens volledig voldoet aan de vraag uit het bedrijfsleven. Uit dit simpele voorbeeld spreekt het belang van de vorig jaar opgezette stichting ViaQuales, die de afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven in...

Volledig interview »