Zone.College

Logo Zone.College

Centrale Services
Hoeflingweg 9
7241 CJ Lochem
Postbus 190
7240 AD Lochem

Tel. 088-2620700

E-mail: algemeen@zonecollege.nll
Website: www.zonecollege.nl

Locatie Enschede
Hengelosestraat 481
7521 AG EnschedeTel. 088-2620600

E-mail: enschede@aoc-oost.nl
Website: www.aoc-oost.nl

Locatie Borculo
Ruurloseweg 35
7271 RS Borculo

Tel. 088-2620300

E-mail: borculo@aoc-oost.nl
Website: www.aoc-oost.nl

Locatie Almelo
Bornerbroeksestraat 348
7609 PH Almelo

Tel. 088-2620100

E-mail: almelo@aoc-oost.nl
Website: www.aoc-oost.nl

Locatie Twello
IJsbaanweg 8
7391 HH Twello

Tel. 088-2620800

E-mail: twello@aoc-oost.nl
Website: www.aoc-oost.nl

Locatie Doetinchem
Gezellenlaan 14-16
7005 AZ Doetinchem

Tel. 088-2620400

E-mail: doetinchem@aoc-oost.nl
Website: www.aoc-oost.nl

AOC Oost - Innovatief Groen Onderwijs

AOC Oost verzorgt (Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs voor natuur, voeding en leefomgeving. Daarnaast verzorgt het opleidingscentrum Groeipunt BV incompany bedrijfsopleidingen en advies.

Het onderwijs bij AOC Oost is gebaseerd op de overtuiging dat ieders talent leidend is voor een goede beroepskeuze en toekomstig succes. De vakmensen die in de toekomst zorgen voor gezond eten, die het landschap kleuren of die richting geven aan hergebruik worden hier opgeleid. Door intensieve samenwerking met gecertificeerde leerbedrijven kunnen leerlingen kennis uitbreiden en hun houding en vaardigheden toepassen in de praktijk.

Werkgebied AOC Oost

Het werkgebied van AOC Oost is Oost-Nederland. De Centrale dienst is gesitueerd in Lochem. Verder heeft AOC Oost scholen in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello.

Vmbo op AOC Oost

In de onderbouw van ons vmbo- groen krijgen de leerlingen algemene vakken als Nederlands, Engels, biologie, economie en wiskunde. Daarnaast is er ruime aandacht voor groene vakken op het gebied van dieren, planten, voeding, groene omgeving en techniek. In de bovenbouw krijgen de leerlingen les in het Profiel Groen. Ze kunnen kiezen voor 'een belevingswereld': levend, groen technisch, actief, gezond of creatief. In de gekozen wereld volgen de leerlingen keuzevakken en kiezen ze praktische opdrachten binnen hun eigen interessegebied.

Na de ontdekkingsreis op het vmbo-groen, waarbij ook bedrijven werden bezocht, zijn er nog veel keuzemogelijkheden, zoals een overstap naar het groene mbo van AOC Oost of de doorstroom naar andere mbo-opleidingen.

Het Groene Lyceum, de toproute van AOC Oost

Het Groene Lyceum (HGL) is bedoeld voor leerlingen die graag willen doorstromen naar het hbo, leerlingen die capaciteiten hebben om havo te volgen maar daar niet de omgeving vinden die inspeelt op hun belangstelling. Het traject biedt mogelijkheden voor verdieping, verbreding en versnelling.

Vakmanschapsroute, doorlopende leerroute van vmbo naar mbo

De vakmanschapsroute (VMR) is een doorlopende leerlijn waarbij leerjaar 3 en 4 van het vmbo zijn samengevoegd met leerjaar 1 en 2 van het mbo. Derdejaars vmbo-leerlingen die starten met een vakrichting binnen de vakmanschapsroute, kunnen binnen 4 jaar een mbo-diploma niveau 2 behalen. De opleiding die bestaat uit vmbo- en mbo programma onderdelen en maakt hierbij een keuze uit één van de praktijkvakrichtingen: bloem, dier, veehouderij of groen.

Mbo op AOC Oost

Momenteel zijn veel bedrijven met duurzaamheid bezig. AOC Oost leidt de medewerkers van de toekomst op en biedt de groene opleidingen veehouderij, loonwerk, dierverzorging, bloem & design, voeding en hoveniers- en cultuurtechnische groenopleidingen. Studenten in het mbo volgen hun opleiding gedeeltelijk bij bedrijven, waarbij bedrijven kunnen meepraten over keuzeonderdelen van het mbo-onderwijs bij AOC Oost.

Groeipunt BV

Groeipunt, onderdeel van AOC Oost, verzorgt opleidingen op maat voor elke groene beroepsgroep. Met up to date kennis over de laatste ontwikkelingen en innovaties, een brede kijk én persoonlijke aanpak, kan Groeipunt helpen met het realiseren van de ontwikkeling van breed inzetbare mensen die de snelle technologische ontwikkelingen in de groene sector kunnen bijbenen.

Meer weten over wat Groeipunt voor u kan betekenen? We maken graag kennis.

Interview met de onderwijsinstelling

Werkgebied Het werkgebied van AOC Oost is Oost-Nederland. De centrale dienst is gesitueerd in Lochem. Verder heeft AOC Oost VMBO/MBO scholen in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello. Leerlingen kunnen in de praktijk, op gecertificeerde leerbedrijven, hun kennis, houding en vaardigheden toepassen en uitbreiden. Deze zijn die onmisbaar in hun toekomstige beroep of in de opvolgende studie in het HBO. VMBO VMBO-leerlingen zijn 12 tot 16 jaar oud. Het VMBO-groen kent evenals de andere VMBO-sectoren een onder- en een bovenbouw. In de onderbouw, de eerste twee leerjaren van de opleiding, krijgen de leerlingen diverse algemene vakken. Daarnaast maken leerlingen kennis met vakken op het gebied van plant, dier en voeding. Deze vakken worden vaak gecombineerd in projecten, leergebieden of binnen een geheel nieuw concept zoals Natuurlijk Leren of de Werkplekkenstructuur. Deze nieuwe vormen van leren worden steeds meer toegepast in het VMBO-groen. Leerlingen leren vooral door te...

Volledig interview »