IJssel-Vecht; De BV Nederland in het klein

IJssel-Vecht; De BV Nederland in het klein

Het economische beleid van de provincie richt zich op het creëren en behouden van de werkgelegenheid in de regio. Met een regionale aanpak levert de provincie niet alleen een bijdrage aan de versterking van de regionale economie, maar ook aan de internationale concurrentiepositie van Overijssel en Nederland.

Ruimte voor ondernemen Door middel van het bieden van een kwalitatief goed en goed gedifferentieerd aanbod van bedrijventerreinen, scheppen we een gunstig en duurzaam vestigingsklimaat voor ondernemers. We kijken hierbij zowel naar de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen als naar de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.

Innovatie In IJssel-Vecht hebben het regionaal bedrijfsleven (KvK Oost-Nederland, regio Zwolle), het onderwijs (VU-Windesheim) en de overheid (provincie Overijssel, gemeente Zwolle en Syntens) hun krachten gebundeld. Zij vormen samen het cluster Kennispoort om te komen tot een betere kennisoverdracht tussen bedrijven, bedrijfsleven en het onderwijs met als doel de concurrentiekracht van het bedrijfsleven te versterken, de werkgelegenheid te verbeteren en de regionale economie te stimuleren.

Arbeidsmarkt en onderwijs Doel van het arbeidsmarktbeleid is het verhogen van de arbeidsparticipatie in Overijssel

Toerisme is een groeimarkt en vormt bij de provincie een speerpunt van beleid. Het aantal overnachtingen en toeristische bestedingen (in Overijssel) moeten in de komende periode omhoog

Overijssel is nog steeds goed bereikbaar. Zo wordt geprobeerd om in Overijssel het wegennet zoveel mogelijk filevrij te houden. Verder stimuleert de provincie het vervoer over water en spoor. Dit ontlast de wegen.