Arbeidsmarkt

Volgens het BIRO (Bedrijven en Instellingen Register Overijssel) in Overijssel is op de peildatum 1 april 2011 het aantal banen met 8.435 (+1,3%) toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor.

Op 1 april 2011 waren er in totaal 544.400 arbeidsplaatsen. Op het niveau van RPA-gebieden kende de Stedendriehoek (+1,8%) de grootste toename, gevolgd door Twente (+1,3%) en IJssel en Vecht (+0,6%).

De economische ontwikkelingen hebben hun weerslag op de arbeidsmarkt. De verwachte krimp in 2012 maakt dat de vraag naar arbeid afneemt, zowel landelijk als regionaal. Volgens prognoses zal de werkgelegenheid in 2012 dalen met 0,5% (2.600 arbeidsplaatsen).

Normaliter bieden in economisch mindere tijden minder mensen zich aan op de arbeidsmarkt, omdat zij verwachten toch geen baan te kunnen vinden. In 2012 wordt er in Overijssel echter een toename van het arbeidsaanbod van 1,9% (9.900 personen) verwacht. Dit komt o.a. door het grote aantal jongeren dat tijdens de crisis heeft besloten om door te leren en deze studie nu heeft afgerond. Ook is er een substantieel aantal ouderen dat gedreven door zorgen over hun pensioenvoorziening de arbeidsmarkt opgaat. Tevens zoeken meer mensen per huishouden, waaronder veel vrouwen, een baan voor meer inkomenszekerheid.
Door de afnemende werkgelegenheid en de toenemende beroepsbevolking zal het werkloosheidspercentage oplopen tot 7,4 in 2013.

In 9 van de 15 sectoren daalt de werkgelegenheid

De ontwikkeling van de werkgelegenheid pakt verschillend uit in de diverse sectoren, daarom toont figuur de ontwikkeling in het aantal arbeidsplaatsen per sector tussen 2012 en 2016.

De sectoren waar de werkgelegenheid het meest groeit zijn de gezondheids- en welzijnszorg (+1,9%), zakelijke dienstverlening (+1,8%) en handel en reparatie (+1,7%). In totaal 9 van de 15 sectoren laten echter een afname van de werkgelegenheid zien. Uitschieters hierin zijn de sectoren energie (-2,6%) en voeding (-2,4%). Dit zijn echter ook de sectoren met slechts een beperkt aantal plaatsen. Meest opvallend is de krimp van de werkgelegenheid in de sector overheid en onderwijs. Hier verdwijnen tussen 2012 en 2015 bijna 3.200 arbeidsplaatsen.

De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens

Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) IJssel Vecht legt verbindingen tussen verschillende projecten en stimuleert nieuwe projecten die tot een verbetering van de arbeidsmarkt leiden.

Het RPA IJssel Vecht bestaat uit verschillende partners: gemeenten, CNV, FNV, ROC Deltion College, Groene Welle, ROC Landstede, Hogeschool Windesheim, VO scholen, Provincie Overijssel, UWV, CWI, VNO NCW, MKB en Colo. De partners streven naar een vitale en gezonde arbeidsmarkt in de regio IJssel Vecht.

Het secretariaat van het RPA wordt gevoerd door de gemeente Zwolle. Wethouder Filip van As vervult de functie van voorzitter.