Innovatie

Samenwerking Provincie, Saxion, Windesheim

Gezamenlijk gaan de hogescholen Saxion en Windesheim zich, met steun van de provincie, inzetten op de toekomst van technologische innovatie en een kenniscentrum voor techniekonderwijs hèt expertisecentrum voor High Tech Systemen en Materialen (HTSM) ontwikkelen.

Versterking concurrentievermogen

Volgens de heer Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie stimuleert de provincie innovatieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Versterking van het concurrentievermogen van het (internationale) Overijsselse bedrijfsleven in de topsectoren High Tech Systemen & Materialen, Chemie en Life Science/Health staan daarbij centraal. In totaal stelt het provinciaal bestuur een budget van € 69,1 miljoen beschikbaar via het investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie. High tech systemen en materialen zijn tot speerpunt van beleid benoemd. Saxion en Windesheim sluiten daarbij aan en richten gezamenlijk twee centres of expertise in: het Centre of Expertise HTSM-oost (Echo) en het Centre of Expertise Techniek Onderwijs (CTO).
Er zijn een aantal innovatieloketten en instellingen in de regio waar de MKB-er voor innovatieve toepassingen o.a. gebruik van kan maken. We noemen er een paar.

Bio-energie

Om de bio-energie in Oost-Nederland te bevorderen is er het bio-energiecluster Oost-Nederland. Zij wil de overheid bijstaan bij het behalen van haar klimaatdoelstellingen op het gebied van bio-energie.

Economie

Het Polymer Science Park (PSP) is een open innovatiecentrum voor bedrijven en onderwijs, een dynamische ‘werkplaats' op het gebied van kunststoftechnologie. Het Polymer Science Park heeft als doel de innovatiekracht van het bedrijfsleven te versterken en duurzame economische groei te stimuleren, zowel regionaal, nationaal als ook internationaal.

ICT

Hoogwaardige technologische kennis, uit de vakgebieden mechanica, elektronica en ICT kan LEO (centrum voor Service Robots) haar kennis inzetten voor het ontwikkelen en vervaardigen van innovatieve robotsystemen die werkzaamheden van de mens ondersteunen, overnemen, taken verlichten en veiliger maken.

Zorg

Voor de zorg is dat Field Lab. Deze maken zich sterk voor het marktrijp maken van innovatieve zorgoplossingen door o.a. de inzet van slimme apparatuur en geavanceerde technieken.

Sociale Innovatie

Innovatie versterkt de kracht van ondernemend Nederland. Daar probeert Syntens met het kwartaalmagazine innoveer! een belangrijke extra bijdrage aan te leveren. innoveer! brengt innovatie in de praktijk en wordt gratis naar 60.000 ondernemers verstuurd. Het eerste nummer van innoveer! 2012 heeft het thema Sociale Innovatie.

Thom Verheggen, Syntens-innovatieadviseur kan hierover meer informatie verschaffen. Sociale innovatie? Dat is toch geen innovatie?! Want echte innovatie is iets met techniek. Met nieuwe producten. Of machines die producten maken. Met nieuwe ICT. Het liefst met octrooien, zodat niemand anders het kan namaken. Bedacht door R&D-afdelingen die niks anders doen, soms samen met een universiteit. Of een geniale uitvinder. Om er uiteindelijk goed geld mee te verdienen. Dát is innovatie.

Maar hoe zit het dan met al die mensen die bij bovengenoemde zaken zijn betrokken? Waar zijn ze te vinden en hoe hou je ze vast? Hoe bedenken ze die geweldige dingen? Hoe komen ze tot grote hoogte? En kunnen klanten eigenlijk wel geloven in je producten als ze jou of je collega's niet geloven?

Sociale innovatie is inderdaad geen innovatie. Het is innovatie in het kwadraat!

Zeilmakerij Van der Sneppen BV Zeilmakerij Van der Sneppen BV

Standaard vlamvertragende huurzeilen en maatwerk oplossingen!