Projecten - Automotive - Overijssel

  • Automotive HAN Automotive aan de slag met lichte elektrische vrachtvoertuigen Het LEVV-LOGIC consortium is uitgebreid met HAN Automotive. Onder leiding van Toin Peters (project manager Automotive Research), gaan studenten en docent-onderzoekers vanuit het Clean Mobility Center (CMC) aan de slag met technische vraagstukken uit het project.
  • Automotive 'We kunnen niet de hele wereld in één keer veroveren' Op 7 juni 2017 is een Nederlands-Franse samenwerking op het gebied van Smart & Green Mobility van start gegaan. Een cluster van Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en de (RVO) tekende een convenant in het kader van het programma Partners for International Business (PIB).