Twente-Salland - economische informatie

Twente-Salland - economische informatie

De regio Twente vormt samen met de gemeente Deventer de Overijsselse corridor langs de A1 tussen de IJssel en de Duitse grens. In dit gedeelte van Overijssel staan bijna 40.000 bedrijven (39.027) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland, goed voor in totaal 325.000 (324.941) arbeidsplaatsen. Bij dit werkgelegenheidscijfer zijn ook de overheidssectoren en de non-profit sector meegenomen. 23

Oost-Nederland is van oudsher sterk op Duitsland georiënteerd. De laatste jaren is dat uitgebreid naar geheel Oost-Europa. Wie vanuit Nederland naar Noord- of Midden-Duitsland, Polen of nog verder naar het oosten wil, komt langs de Twentse steden en Deventer. De ligging en de ruimte zijn sterke punten van de regio met ruim 700.000 inwoners.

Zowel Twente als Deventer worden gedomineerd door een vooraanstaande maakindustrie en de oostelijke bouwbedrijven vervullen een landelijke functie.
Met bijna 100.000 inwoners heeft Deventer als woon- en werkstad veel te bieden. Een spoorlijnknooppunt voor Noord-Zuid en Oost-West en gesitueerd aan de IJssel. Deventer vervult een regiofunctie als het gaat om onderwijs, detailhandel, de zorg en cultuur. Voor de werkgelegenheid en het bedrijfsleven staat Deventer op de kaart met bijna 45.000 arbeidsplaatsen en ruim 4.500 vestigingen.

Netwerkstad Regio Twente, bestaande uit de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Borne die samen meer dan 360.000 inwoners herbergen. De Universiteit Twente (wo), Saxion Hogeschool (hbo) en het ROC van Twente (mbo), de ziekenhuizen en de verschillende overheidsorganisaties zijn hier aanwezig. In Deventer is ook werkgelegenheid te vinden in het onderwijs en andere overheidsdiensten. In de omliggende gemeenten vormen de overheidssector en de non-profit dienstverlening meestal een kwart van de werkgelegenheid.