High Tech

High Tech

Materialen en High Tech Systemen Overal om ons heen worden we omringd door materialen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Het is de enige manier om vooruit te komen in een economie waarin geconcurreerd moet worden met lagelonenlanden. Lichter en sterker. Nieuwe toepassingen en nieuwe markten. De ontwikkelingen gaan alle kanten op.

Juist in Twente is zichtbaar wat de snelle verandering in de metaal- en textielindustrie teweeg kan brengen. Het is dan ook Twente dat het heden en verleden gaat verbinden. De traditionele maakindustrie heeft diepe wortels in Twente. Het Innovatieplatform Twente legt met Materialen en High Tech Systemen de verbinding tussen de vele bedrijven op dit gebied.

In de plannen wordt de aanwezige kennis en kwaliteiten in deze sectoren geconcentreerd. Ook wordt de samenwerking op projectniveau gestimuleerd. Hierdoor ontstaat duurzame werkgelegenheid en wordt de innovatiecapaciteit verhoogd. Materialen en High Tech Systemen spelen ook in de andere gebieden een belangrijke rol. Daarom is dit cluster de verbindende factor.