5 miljoen euro beschikbaar voor ontwikkelen data science in de logistiek

  • Logistiek & Vervoer

Logistics Community Brabant met partners Breda University of Applied Sciences, REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant hebben gezamenlijk 2,5 miljoen Euro subsidie toegekend gekregen uit de Regiodeal én het OPZuid programma.

5 miljoen euro beschikbaar voor ontwikkelen data science in de logistiek

Ook de provincie Noord-Brabant levert hierin een extra financiële bijdrage. Daarnaast dragen het bedrijfsleven en de DALI-partners bijna 2,5 miljoen Euro bij. De gelden zijn bedoeld voor het programma DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI). Hierin werken 18 bedrijven samen om door middel van data, logistieke processen te optimaliseren en de sector als geheel, bedrijfsleven en onderwijs, vooruit te helpen.

Data Science, wat kan je er mee?

De data zoals we die opslaan, is vrijwel onbruikbaar. Waardevolle informatie ontstaat pas als we de data verwerken, met elkaar in verband brengen en analyseren. Nieuwe inzichten ontstaan door trends, patronen en onderlinge relaties in data bloot te leggen. Data Science is het vakgebied dat op deze wijze probeert nieuwe, waardevolle inzichten te genereren die leiden tot betere beslissingen en uiteindelijk betere resultaten. Data Science heeft alles te maken met algoritmes. Het menselijk brein schiet te kort om alle data en de daaruit voortvloeiende inzichten te verwerken. Daarvoor zijn geavanceerde algoritmes nodig. Een groot deel van het vakgebied Data Science is gericht op onderzoek naar en ontwikkeling van dergelijke algoritmes, die ons ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Project DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI)

DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI) wil het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in de logistiek & supply chain versterken door een proeftuin in te richten waar Logistiek, Supply Chain en Data Science elkaar ontmoeten en uitdagen. Maatschappelijke uitdagingen zoals congestie, verstedelijking, milieu-emissies en tekort aan gekwalificeerd personeel vereisen hogere efficiency en vernieuwing van logistieke processen. Deze hogere efficiency en vernieuwing wordt ingezet via digitalisering en Data Science. Hiermee wordt gestreefd naar geautomatiseerde, gedigitaliseerde en duurzamere oplossingen voor in de gehele keten. Slim(mer) plannen, organiseren en uitvoeren vormt hierbij de kern.

Om dit open innovatiesysteem op weg te helpen hebben REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant in 2018 een verkennende fase uitgevoerd. 9 logistieke MKB-bedrijven hebben daarbij waardevolle input geleverd hetgeen een motivatie was om door te pakken en uit te breiden op dit onderwerp. Inmiddels worden cases van 18 bedrijven uitgewerkt in de DALI-proeftuin. Met de synergie en interactie tussen deze bedrijfscases vormt DALI een innovatief vehikel en werkt het toe naar een structureel open innovatiesysteem en een data gedreven community onder de vlag van Logistics Community Brabant.

Beschikbaar voor de markt

Opgedane kennis en ervaring alsmede ontworpen tools die uit het DALI-programma voortkomen, worden te zijner tijd openbaar gesteld. LCB, REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant dragen gezamenlijk zorg voor de revolverendheid in de richting van onderwijs en werkveld.

Meer informatie over Logistics Community Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!