home » projecten » Bouw »

AGEL Adviseurs brengt ruimtelijke verbanden in kaart met Geografisch Informatie Systeem

  • Bouw

In 2016 zijn AGEL Adviseurs uit Oosterhout en Giesbers Ontwikkelen en Bouwen uit Wijchen een samenwerking gestart met betrekking tot buurtschap Westrik in de gemeente Breda. Onlangs zijn de werkzaamheden aan de openbare inrichting begonnen.

AGEL Adviseurs brengt ruimtelijke verbanden in kaart met Geografisch Informatie Systeem

Buurtschap Westrik

Het buurtschap Westrik, bestaande uit 114 woningen, wordt een duurzame enclave met groene speel- en ontmoetingsplekken, een ecologische verbindingszone en een ecologisch geluidsscherm langs de zuidzijde van het plan. Vanuit de duurzame ambitie is er gekozen voor bovengrondse hemelwaterafvoer met infiltratie binnen het plangebied. AGEL Adviseurs heeft naast alle benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan ook de ontwerptekeningen voor het inrichtingsplan van de openbare ruimte gemaakt.

Grote enthousiasme Gemeente Breda

Vanuit Giesbers en AGEL was dat het moment om de kaarten van de onderzoeken en het technisch ontwerp en beschikbare data samen te brengen. De afdeling GIS van AGEL adviseurs heeft voor het plan Westrik toen een omgeving in GIS (Geografisch Informatie Systeem) aangemaakt. De kracht van een GIS ligt in het vastleggen, combineren, analyseren en presenteren van gegevens met een ruimtelijke component. Doordat deze zijn weergeven op de kaart van Prinsenbeek, kunnen de gegevens ruimtelijk met elkaar in verband gebracht worden. De inzet van de Westrik GIS-viewer heeft bij de afstemmingsoverleggen en toetsingmomenten met de Gemeente Breda geleid tot een groot enthousiasme. Doordat alle ruimtelijke verbanden direct zichtbaar waren tijdens de overleggen kon men direct besluiten nemen: effectief en efficiënt!

Giesbers GIS

De GIS omgeving voor het project Westrik was de aanleiding voor Giesbers Ontwikkelen en Bouwen om ook intern gebruik te willen maken van een GIS omgeving. De afdeling Geo & Geo-ICT van AGEL adviseurs heeft hiervoor de Giesbers GIS-viewer gemaakt. Met deze viewer kan Giesbers effectief gebruik maken van (open) data en (andere) informatie om efficiënt haalbaarheidsstudies te verrichten. Naast deze interne omgeving zet Giesbers Ontwikkelen en Bouwen GIS ook in voor andere projecten.

Meer informatie over AGEL ADVISEURS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!