AI for Life Center wil sterke positie Oost-Nederland optimaal benutten

  • Technologie

Artificial Intelligence (AI) gaat in de toekomst een enorme impact hebben op de economie en samenleving, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Kennisinstellingen, bedrijven en overheden in binnen- en buitenland nemen positie in binnen het nationale en internationale AI-landschap.

AI for Life Center wil sterke positie Oost-Nederland optimaal benutten

Met het initiatief AI for Life Center slaat The Economic Board in de regio Arnhem – Nijmegen - Wageningen de brug tussen kennisinstellingen, overheden en een groot aantal bedrijven in de regio die met AI technologie bezig zijn of op zoek zijn naar kennis en nieuwe toepassingen met AI.

Door wetenschappers wordt AI gezien als een sleuteltechnologie. Omdat het breed toepasbaar is, heeft de ontwikkeling van AI impact op veel bedrijfssectoren en de maatschappij als geheel. Dat biedt grote economische mogelijkheden. Daarmee is AI voor de regio Arnhem - Nijmegen, met Wageningen, een middel om een internationale concurrentiepositie uit te bouwen en economische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Food, Health en Energy op te lossen.
Een mooi voorbeeld is het bedrijf Thirona in Nijmegen dat met behulp van AI COVID-19 kan herkennen en vervolgens ook de juiste behandeling kan specificeren. Op de Radboud Universiteit wordt bijvoorbeeld gewerkt aan AI die de visuele waarneming aan blinde mensen terug geeft; die met behulp van apps de gezondheidstoestand van mensen monitort en die meer energiezuinige systemen ontwikkelt, enzovoorts.

Top-positie in AI

‘De Radboud Universiteit in Nijmegen is al dertig jaar bezig met onderzoek op het gebied van AI en neemt daarin zowel nationaal als internationaal een toppositie in. Maar ook binnen Wageningen University & Research (WUR) en HAN University of Applied Sciences (HAN) ontwikkelt AI zich snel’, zegt Dirk van Schaijk, mede-initiatiefnemer van AI for Life Center van The Economic Board. ‘Alleen zijn deze ontwikkelingen zowel binnen als buiten de regio Arnhem – Nijmegen - Wageningen lang niet overal bekend en dreigen we daardoor kansen te missen als het gaat om nieuwe samenwerkingen en het ontwikkelen van nieuwe kennis en nieuwe oplossingen. Met het netwerk rondom Lifeport willen we deze ontwikkelingen bundelen rondom één herkenbaar gezicht. Zo wordt het ook buiten de regio, bijvoorbeeld in Den Haag of Brussel, beter zichtbaar wat er hier in de regio gebeurt. Met het daaraan gekoppelde AI for Life Center willen we een duurzaam ecosysteem bouwen waarin verbindingen worden gelegd tussen de kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden binnen de regio en waar bedrijven terecht kunnen met vragen over kennis en toepassingen met AI.’

Vijftien grote bedrijven, waaronder TenneT, VGZ, Hoogwegt, Kraft Heinz en Alliander, hebben samen met kennisinstellingen als Radboud Universiteit, Radboudumc en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de handen ineen geslagen in de Taskforce AI for Life Center. Gezamenlijk zetten zij in op de ambitie om maatschappelijk en economisch impact te maken. Door deze Taskforce wordt er hard gewerkt aan de realisatie van een fysiek Center als plek om daadwerkelijk te doen, en niet alleen te praten..

AI Hub Oost Nederland

Naast deze regionale samenwerking is The Economic Board van de regio Arnhem - Nijmegen, met Wageningen, ook een samenwerking aangegaan met Twente Board en Oost NL. Zij werken momenteel met andere regionale partners gezamenlijk aan een AI Hub Oost-Nederland, mede dankzij een subsidie vanuit de Nederlandse AI Coalitie en de provincies Gelderland en Overijssel. Deze hub richt zich met name op de ontwikkeling van AI-toepassingen op het gebied van Health, Smart Industry, Food en Energy.

Van Schaijk: ‘In de regio Twente wordt met name ingezet op AI-toepassingen in hightech en in de maakindustrie, terwijl in de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen met name wordt gezocht naar AI-toepassingen in health, energy en food en de cross-overs daartussen die bijdragen aan een beter, duurzamer en gezonder leven. Voor beide regio’s geldt dat het versterken van het AI-ecosysteem bijdraagt aan een gunstig vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en dus meer werkgelegenheid. Daarnaast biedt het kansen om extra financiering uit Den Haag en Europa binnen te halen voor onderzoek en ontwikkeling. In Oost-Nederland houden momenteel al enkele honderden bedrijven zich actief bezig met de ontwikkeling van AI rondom de thema’s Health, Smart Industry, Food en Energy. Daarnaast zijn enkele honderden wetenschappers van de regionale kennisinstellingen betrokken bij onderzoeken naar de mogelijkheden van AI. De AI Hub Oost-Nederland vormt de etalage waarin deze ontwikkelingen getoond kunnen worden en helpt ondernemers, kennisinstellingen en overheden om met elkaar te gaan samenwerken.’

Houd jij je als ondernemer uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen ook bezig met AI-toepassingen? Kijk voor meer informatie over AI for Life Center en de contactgegevens op deze website

Auteur: Gerben van den Broek

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!